Nieuw! Bezoek Bitvavo! Bijzondere Nederlandse cryptobeurs met multicoin wallet ondersteuning voor o.a. Ripple en Ada!

CRYPTOCURRENCY

Wat is een cryptocurrency?

Dit artikel is een reflectie en een uitleg over de populaire zoek term cryptocurrency. Het is een Engelse term voor cryptografische valuta of munteenheid. Hiermee wordt bedoelt dat het gaat om een digitale munteenheid dat voornamelijk op basis van cryptografische principes en protocollen werkt op het internet.

cryptocurrencyEen cryptocurrency ofwel een crypto munteenheid is gebaseerd op cryptografie en heeft alleen een virtueel bestaan. Als schoolvoorbeeld hebben we Bitcoin. Het is de eerst werkende en bekendste virtuele cryptografische munteenheid. Een ander uitstekend voorbeeld is de anonieme cryptomunt Monero.

Cryptografie verwijst naar de wiskundige studie en toepassing van algoritmes om informatie te versleutelen tegen lezen door onbevoegden. Een cryptocurrency beschermt de financiële privacy van de gebruikers. Toch dit is niet een wezenlijk bestanddeel van een crypto munteenheid zoals Bitcoin.

Wat is er bijzonder met een cryptocurrency?

Er is sinds de jaren negentig gezocht geworden naar de mogelijkheid voor de ontwikkeling van een daadwerkelijk werkende cryptocurrency. Vele centraal geleide projecten faalden. Bitcoin is de eerst werkende cryptocurrency, hetgeen voor onmogelijk werd geacht.

Het is een technologische doorbraak op het gebied van toegepaste cryptografie dankzij het werk van Satoshi Nakamoto. Hij verwezenlijkte Bitcoin als de eerst werkende cryptocurrency doordat hij het ontwikkelde als een open-source project waarbij er werd gewerkt aan een decentraal peer-to-peer netwerk voor digitaal contant geld. De insteek was verschillend waardoor er werd gezocht naar  al bekende cryptografische algoritmes en bestaande protocollen die konden worden toegepast om een decentraal netwerk voor digitaal contant geld te creëren. Dit betekent concreet dat er geen derde partij of centrale autoriteit aan te pas komt om financiële en waarde transacties uit te voeren.

Dit is stof tot nadenken aangezien we als mensheid eigenlijk alleen centraal gestuurde munteenheden hebben gekend. Elke munt heeft een stempel van goedkeuring van het muntenhuis van de koningin of de centrale bank. Deze autoriteiten houden ook de boekhoudingen bij en zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van een monetair beleid.

Bij Bitcoin, de eerst werkende cryptocurrency, wordt de boekhouding over het hele netwerk over alle actieve deelnemers gedistribueerd en daarmee decentraal gehouden. Dit wordt mogelijk gemaakt door de transacties samen te koppelen via een hashfunctie (SHA-256) en te organiseren binnen blokken. Deze transactieblokken zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden en zijn inzichtelijk voor iedereen binnen het netwerk. Hierdoor kan iedereen de boekhouding inzien en controleren. De controle van de open boekhouding (blockchain), de beveiliging en tevens het monetaire beleid geschiedt automatisch op basis van cryptografische algoritmes, protocollen en regels. Het beschikt over een beloningssysteem voor dat deel van de actieve deelnemers binnen het netwerk die een Proof-of-Work algoritme uitvoeren: Bitcoin delvers. Hiermee wordt er voor gezorgd dat de boekhouding over het hele netwerk klopt en dat er nieuwe transacties veilig kunnen worden toegevoegd in de vorm van een nieuwe transactieblok aan de langste blokketen. Consensus of overeenstemming is hierbij een emergente eigenschap van Bitcoin als een zelfstandig werkende cryptocurrency. Voor meer informatie: Bitcoin en de emergentie van consensus.

Een ander aspect is het feit dat juist deze eerste cryptocurrency zo moeilijk te bevatten is. Het tergt alle menselijke regels en verwachtingen. Het ongekend veel eisende community consensus model lijkt eerder op een vorm van anarchie waarbij een tegenstrijdige machtsbalans tussen delvers, beurzen, gebruikers en ontwikkelaars uiteindelijk tot overeenstemming moet komen wil er daadwerkelijk een verandering mogelijk zijn in de manier waarop Bitcoin werkt. Bitcoin werkt, misschien niet altijd zoals we willen, maar het werkt. Het vereist samenwerking en constructieve communicatie om deze cryptocurrency aan te passen. Velen waren of zijn gefrustreerd over dit model en zijn een eigen cryptocurrency begonnen! Dat is de vrijheid en mogelijkheid die voor iedereen openstaat. Voor meer informatie: Bitcoin Community Consensus Model.

cryptovaluta

Het moge de lezer duidelijk zijn. De vraag naar de aard van een cryptocurrency leidt ons naar de belangrijkere vragen over wat geld is, hoe geld werkt en waarom Bitcoin als decentraal geld en de eerste cryptocurrency zo bijzonder is.

Alle andere crypto munteenheden Litecoin, Viacoin, DASHNAV Coin, GroetslcoinVertcoin en Ethereum zijn afgeleid van Bitcoin. Bitcoin is de referentie voor elk nieuw ontwerp voor een andere cryptomunteenheid. Het zelfde geldt voor onderzoek naar nieuwe blockchain toepassingen en crypto munteenheden zoals Cardano en ADA. De vraag naar wat een blockchain is, zal uiteindelijk moeten beginnen met de vraag:

Ben je op zoek naar een uitgebreide bespreking over hoe je de verschillende crypto munteenheden kunt kopen, kan ik je verwijzen naar het volgende artikels: