Nieuw! Bezoek Bitvavo! Bijzondere Nederlandse cryptobeurs met multicoin wallet ondersteuning voor o.a. Ripple en Ada!

BITCOINS KOPEN

bitcoins kopenBitcoins kopen staat voor het kopen van je eigen financiële soevereiniteit. Door het kopen van bitcoins verwerkelijk je voor jezelf financiële zelfbeschikking. Het is onvervreemdbaar, onverwoestbaar, decentraal cryptogeld. Geld is altijd centraal beheerd en gecontroleerd geweest door een muntheer of bank. Nu is geld centraal gestuurd fiat geld met de Amerikaanse Dollar als de wereldreservemunt. Het is een machtsmiddel in handen van grootbanken en de belangen van de financiële elite, en werkt niet in het belang van de kleine burgers.

Met het uitbreken van de financiële crisis in 2008 zag Satoshi Nakomoto in dat de tijd rijp was voor de introductie van een revolutionaire vorm van cryptogeld: Bitcoin. Bitcoin is een peer-to-peer contant geld systeem buiten het bereik van derde partijen zoals overheden en banken. Een nivellerende kracht gaat uit van Bitcoin, het democratiseert de macht van geld gelijkwaardig over een netwerk van gelijkwaardige peers. Het kan niet worden gecensureerd nog worden kapot gemaakt. Niemand heeft de controle over Bitcoin. Alleen onze menselijke subjectieve angsten en vooroordelen kunnen gestuurd worden om juist bitcoins wel dan niet, dan weer wel te kopen. Dit subjectieve en speculatieve karakter van de menselijke psychologie dat zich weerspiegelt in de huidige Bitcoin markten is van een tijdelijke aard naarmate het netwerk groter wordt met meer kapitaal en beter geinformeerde gebruikers! Vandaar dat deze site (Bitcoin Visie) is gebouwd.

Bitcoins kopen gaat om een langere termijn visie, een langere termijn investering in een nieuwe onvervreemdbaar uniek virtueel roerend goed dat niet is gecorreleerd is met de oude (schuld belaste) financiële markten. Het groot kapitaal zal uiteindelijk beleggen in Bitcoin als een hedge tegen de risico’s van een systeem crisis. Bitcoins kopen is in die zin een verzekering tegen hyperinflatie net zoals goud dit is (was).

Waar kan ik het beste Bitcoins kopen?

Bitcoins kopen in Nederland met iDEAL kun je het beste doen bij de volgende wisselkantoren:

Bitcoins kopen in het buitenland kun je doen met behulp van een SEPA-overschrijving bij de volgende beurzen:

Voor meer informatie: