BLOCKCHAIN

02-09-2017

Blockchain technologie - wat is er zo bijzonder mee?

blockchain technologieEr wordt zeer moeilijk gedaan over blockchains. Wat wordt hier mee bedoelt wanneer een start-up met een token sale of ICO het hierover heeft? In beginsel is het eenvoudig. Het gaat om een database ofwel een grootboek waarin alle transacties worden bijgehouden. Wanneer we het over een blockchain als database handelt dan gaat het om de manier waarop deze transacties worden georganiseerd. Transacties worden niet 1 op 1 verwerkt, maar worden samengebundeld in transactieblokken. De transactieblokken zijn allemaal aan elkaar gekoppeld als een complete keten of ketting van alle verwerkte transacties.

Zo'n blokketen als een database gebruiken is niet bijzonder te noemen. Wat bijzonder is met een blockchain is hoe deze decentraal kan zijn ofwel gedistribueerd kan worden over een netwerk. Met andere woorden hoe kun je een netwerk van kopieën hebben van zo'n blokketendatabase die allemaal met elkaar in overeenstemming zijn over de status van alle uitgevoerde en bevestigde transacties. Hoe kan er consensus worden bereikt waarbij geknoei en gesjoemel bijna onmogelijk worden gemaakt?

Nu komen we bij het wezenlijke cryptografisch component van een blockchain zoals Bitcoin deze heeft: het is een versleutelde keten van alle transacties geordend in blokken door middel van wiskundige hashfuncties waarbij er overeenstemming wordt bereikt over het toevoegen van nieuwe transactieblokken over alle bestaande kopieën door een Proof of Work protocol. Daarom is er een transactietijd gekoppeld aan het aanmaken en verwerken van nieuwe transactieblokken. De gespecialiseerde actieve deelnemers die dit PoW verrichten worden delvers of miners genoemd aangezien ze als beloning een x aantal bitcoins krijgen en ook de transactiekosten kunnen opstrijken bij het toevoegen van de nieuwe blok. Mining is het mechanisme dat gedecentraliseerde transactieverwerking zonder derde partijen mogelijk maakt. Bovendien beveiligen ze het Bitcoin systeem en zorgen ze ervoor dat er een netwerk consensus kan verschijnen over de status van de blockchain zonder een vertrouwde partij. De beloning is een incentive dat de Bitcoin delvers op dezelfde lijn zet met de veiligheid van het netwerk terwijl ze gelijktijdig het monetaire beleid automatisch uitvoeren door het uitbreiden van de Bitcoin geldhoeveelheid.

Er zijn verschillende ontwerpen van blockchains, maar het gaat niet zo zeer om de database het grootboek, maar om de cryptografische beginselen die helpen om alle blokketen kopieën te beveiligen en in met elkaar in overeenstemming te brengen. Een blokketen op zichzelf is niet anders dan een database en niet bijzonder. Een decentrale blokketen ofwel een gedistribueerde blokketen over duizenden deelnemers binnen het netwerk is zeer bijzonder te noemen. Het is gebaseerd op veel wiskundig onderzoek op het gebied van cryptografie en is vooral een verdienste van het werk van de CypherPunks.

Het ontwerp van de Bitcoin blockchain is een technologische doorbraak en uitvinding die verstrekkende gevolgen heeft gehad. Vooral als het gaat om het ontwikkelen van andere varianten van blokketenontwerpen.  Bitcoin heeft op dit moment de beste blockchain, maar qua ontwerp is het niet erg flexibel en ook niet energiezuinig. Het vereist een enorme rekenkracht (hashing power) om het Bitcoin netwerk bij te houden. Dit maakt het netwerk extreem veilig om te gebruiken, maar het is beraamd dat het netwerk in 2020 evenveel elektriciteit zal verbruiken als Denemarken. Dit geeft ook aan welke enorme infrastructuur er is opgebouwd met een gezamenlijk enorm netwerk effect voor Bitcoin als geheel.

Met andere woorden, als het gaat om de meest veilige blockhain voor een globaal crypto finance netwerk dan is Bitcoin superieur ondanks het feit dat er betere blokketenontwerpen zijn ontwikkeld. Niettemin, de beperkingen kunnen worden overwonnen door de ontwikkeling van sidechains. Deze sidechain technologie is een nieuwe innovatie van Gregory Maxwell, een Bitcoin Core ontwikkelaar en een eigenaar van het bedrijf Blockstream. De technologie zal het Lightning Network mogelijk maken voor Bitcoin.

Hier volgt een lijst met de verschillende blokketen technologieën die nu onder ontwikkeling zijn:

Er is genoeg innovatie op het gebied van nieuwe blockchain ontwerpen! We zullen de lijst geregeld bijwerken. Vergeet niet, op dit moment is de blockchain van Bitcoin superieur als het gaat om het verzamelde netwerk effect, _hashing_power en veiligheid. Voor meer informatie: