Bitcoin ICO's versus Ethereum ICO's?

07-10-2017

bitcoin icoDit artikel zal aangeven op welke manier en waarom het Bitcoin netwerk ICO's kan opzetten en waarom deze Bitcoin ICO's mijn voorkeur zullen hebben. De vraag is of Bitcoin ooit nog de achterstand kan inhalen en kan concurreren met Ethereum.

Om de lezer te helpen om dit standpunt te volgen zal ik op de volgende sleutelvragen een antwoord geven:

  1. Wat is een ICO?
  2. Wat is cruciaal om naar te kijken bij een ICO voordat je belegt?
  3. Waarom zou ik alleen meedoen met een op Bitcoin verankerde ICO?
  4. Hoe kan het Bitcoin netwerk slimme contracten uitvoeren?
  5. Wanneer kunnen we de eerste Bitcoin verkanderde ICO verwachten?

1. Een ICO is een afkorting voor Initial Coin Offering. Het is een nieuwe manier voor  bedrijven en start-ups om financiering te krijgen door het uitgeven van tokens op een bepaald netwerk en daaraan verbonden blokketen. Het is een vorm van crowdfunding op een blockchain waarbij de belegger een X aantal tokens krijgt voor zijn belegging in het project. De tokens en meestal de projecten zelf worden uitgegeven op basis van slimme contracten (smart contracts). Slimme contracten zijn in feite automatische software programma's geprogrammeerd door software ontwikkelaars.

2. Hier komen we meteen tot een cruciaal punt met betrekking tot ICO's. Hoe je het went of keert, het is uiteindelijk geprogrammeerde software. De waarde van een token en de aanverwante applicatie is uiteindelijk afhankelijk van de kwaliteit van de ontwikkelaars en het gebruikte platform. Een ICO kan nog zo mooi worden gepresenteerd, leveren de software ontwikkelaars slecht programmeer werk en is het platform gebrekkig, dan kun je rekenen met kwetsbaarheden en software bugs. Het is dan een kwestie van tijd dat deze kunnen worden uitgebuit door hackers en specifiek ontwikkelde malware.

bitcoin icoHier uit volgt de meest belangrijke regel voor het bepalen of een ICO überhaupt de moeite waard is voor een mogelijke belegging: wie zijn de ontwikkelaars? Wat is hun ervaring en achtergrond? Is de ICO en het 'product' al onafhankelijk getest geworden?

3. Los van alle regulering en alle marketing praatjes moeten deze zaken helder zijn. Vervolgens kan er ook de vraag worden gesteld: welke blokketen en platform is uiteindelijk de beste voor het uitvoeren van een ICO en tokens?

Het 'probleem' van ICO's met het Bitcoin netwerk:

Het moge duidelijk zijn dat we op deze site de voorkeur geven aan Bitcoin. De Bitcoin blockchain kent een enorm netwerk effect en staat buiten de controle van elke organisatie of stichting dan ook. Er is geen centraal of zwak punt van falen. De geest is uit de fles, die kan er niet meer in! Bitcoin is veel meer veeleisender, kapitaalintensiever en minder gemakkelijk om te gebruiken voor de lancering van een ICO en tokens. Bitcointransacties zijn namelijk geschreven in script dit is een eenvoudige en gelimiteerde programmeertaal. Dit is door Satoshi met opzet gedaan om transacties veiliger te maken en hackers geen kans te geven. Wanneer je gebruik maakt van een flexibelere programmeertaal, zoals Ethereum dit doet, zullen er meer risico's zijn dat er iets mis kan gaan, zeker wanneer de codes niet goed zijn geschreven. Vandaar, als het gaat om waarde transacties wil je zekerheid dat het doen van een transactie echt ongetwijfeld veilig is. Bitcoin mede op basis van script biedt deze veiligheid. Dit maakt Bitcoin blokketen zelf niet geschikt voor het uitvoeren van slimme contracten aangezien hiervoor een expressieve programmeertaal voor nodig is. Slimme contracten zijn de basis voor het programmeren van een ICO.

4.1. Hoe kan Bitcoin gebruik maken van slimme contracten?

Om een duidelijk antwoord te geven op deze vraag, kunnen we even naar Ethereum kijken. Ethereum is ontwikkeld om tokens (dus ICO's) gemakkelijk te lanceren via het ERC-20 token standaard met de Ethereum blokketen. Het hele idee van Ethereum was om een uitgebreide, expressieve Turing-complete programmeertaal rechtstreeks in het protocol te integreren. De uitvoering van slimme contracten verloopt via Ether transacties en worden binnen de Ethereum blokketen vastgelegd.  Dit maakt Ethereum veel kwetsbaarder voor aanvallen en vastlopers door slecht geprogrammeerde codes.

4.1 Slimme contracten functionaliteit toevoegen door sidechains!

bitcoin sidechain icoNu dat Bitcoin recentelijk een belangrijke software upgrade heeft gehad (segregated witness), is het mogelijk om slimme contracten functionaliteit aan Bitcoin toe te voegen met behulp van zijketens (sidechains). Een zijketen is een afzonderlijke blokketen die direct gekoppeld aan de hoofdblokketen van Bitcoin door middel van een tweeweg-pin verbinding (two-way-peg). Hierdoor kunnen bitcoins worden verplaatst en tijdelijk worden vastgezet op de zijketen. Ze kunnen worden gebruikt voor de uitvoering van slimme contracten. De zijketen kan worden geprogrammerd voor de ontwikkeling van een bepaalde applicatie, eigen tokens en Bitcoin ICO op basis van een uitgebreidere programmeertaal voor het schrijven van slimme contracten. Dit zonder dat de Bitcoin blockchain een risico loopt en aangepast hoeft te worden, dit terwijl de zijketen er op kan vertrouwen dat de Bitcoin blockchain alle financiële transacties veilig zal kunnen verwerken. Ten slotte, kunnen Bitcoin ICO's ook onmiddellijk zonder tussen partijen worden gefinancierd met o.a. Litecoin en Decred via Atomic Swaps!

5. Wanneer zullen er ICO's op Bitcoin zijketens worden uitgebracht?

De technologie is er al, RSK en Blockstream hebben al veel ervaring opgebouwd met het testen van sidechains en drivechains voor het toevoegen van slimme contracten voor Bitcoin. RSK combineert het beste van Bitcoin (extreem veilige cryptocurrency en transactienetwerk) met het beste van Ethereum (smart contract programming environment) op een apart zijketen van Bitcoin! Het Lightning Netwerk zal ook over een systeem van slimme contracten beschikken die met de Bitcoin blockchain kan communiceren met behulp van bestaande de opcodes.

De recente Bitcoin software upgrade (segwit) was noodzakelijk om daadwerkelijk sidechains direct te kunnen implementeren op de Bitcoin blockchain en ook het Lightning Netwerk te verwezenlijken. Waarschijnlijk kunnen we in de loop van 2018 de eerste ICO's op een Bitcoin zijketen verwachten. Een ander mogelijkheid en mogelijkheid is de implementatie van M.A.S.T. Deze toepassing zal ingewikkelde slimme contracten veel kleiner in omvang maken en makkelijker laten verwerken. Het is in feite een extensie op de  Pay to Script Hash. De Litecoin gemeenschap is al een tijdje bezig met voorspoedige testen van deze nieuwe technologie. Zeker, mogelijkheden zijn er genoeg en de deuren staan nu wijd open om Bitcoin ICO's te gaan testen vooral als het gaat om het zwakke punt in het hele model: de veiligheid van de tweeweg pin-gat-verbinding! Voor meer informatie: Rootstock en PDF-rapport: RSK - A view on 2way peg designs - PDF.

bitcoin ico vs ethereum icoHet probleem is echter dat de ICO markt volledig gedomineerd wordt door Ethereum. Iedereen lijkt wel geld te kunnen ophalen dankzij de magie van de blockchain terminologie. Heel veel zal ook afhangen van hoe Ethereum uiteindelijk met alle tokens en dapps kan omgaan. Er bestaat een risico dat Ethereum overbelast zal raken en indirect een slechte reputatie kan gaan krijgen naarmate blijkt dat de meeste ICO's falen of mogelijk worden geplunderd door hackers.......De hoeveelheid ICO's die nu door Ethereum moeten worden verwerkt zijn een zeer interessant experiment om te volgen die met een hele hoop unknowns verbonden is.

Toch, het moet worden gezet dat de ontwikkeling van Ethereum niet stil staat. Ethereum heeft veel op het programma staan de komende tijd zoals Metropolis, zk-snarks, PoS, en Sharding technologie. Het kan heel goed dat Ethereum straks de rommel van zich afschudt en vernieuwd en verbeterd verder zal gaan met betere en gereguleerde ICO's. De meningen verschillen behoorlijk! Vooral het feit dat Bitcoin + RSK + Lightning Network + implementatie van smart contract technologie een behoorlijke achterstand hebben op Ethereum..... Is de achterstand te groot en de technologie te omslachtig om Bitcoin met een smart contract platform te kunnen laten concurreren met Ethereum? Zal het ICO en token sale projecten aantrekken in de toekomst?

We zullen het vanzelf zien. De trein is niet meer te stoppen. In ieder geval, zodra een ICO op een goed opgezette Bitcoin zijketen wordt geprogrammeerd, zal ik dit hier gaan vermelden. Ook ICO projecten die op EOS, Cardano of Lisk worden opgezet zullen we gaan monitoren.

P.S. Litecoin experimenteert ook met Rootstock, zal er misschien toch eerst een met een op Litecoin gebaseerde ICO worden geëxperimenteerd? Misschien toch maar alvast wat extra Litecoins kopen?

Gerelateerde artikels:

Bronnen: