BITCOIN - EMERGENT CONSENSUS

03-10-2017

Wat wordt er bedoelt met consensus over de blockchain?

bitcoin blockchain consensusEr wordt veel gehamerd op het belang van de blockchain als een nieuwe innovatieve technologie. Er zijn vele blockchain conferenties en vele verschillende blockchain onderzoeksprojecten. Toch deze hippe term is op zichzelf beschouwt niet echt zo bijzonder. Het gaat om een publiek toegankelijke database van de Bitcoin boekhouding waarbij transacties uiteindelijk in blokken onlosmakelijk aan elkaar worden geketend in een blokketen.

Het is relatief makkelijk om een blokketen te programmeren en te beheren. Wat niet makkelijk en bijna ons voorstellingsvermogen te boven gaat is hoe die blokketen kan worden gedistribueerd over een open netwerk van actieve deelnemers en er ook nog eens consensus kan ontstaan over de ware staat van de blokketen. Een blokketen centraal beheren is een koud kunstje, maar een blokketen decentraliseren, te distribueren over alle actieve deelnemers waarbij er toch een consensus kan ontstaan over de enige en correcte blokketen is bijna magisch te noemen.

Theoretisch gezien zou dit niet mogelijk kunnen zijn, maar in de praktijk werkt het. Het zal cryptografen en computerwetenschappers nog volop bezig houden. Andreas Antonopoulos spreekt dan ook over _emergent consensu_s dat door een gedecentraliseerd mechanisme in Bitcoin wordt verwerkelijkt. Consensus binnen Bitcoin is een emergente kwaliteit dat verschijnt door een samenspel van vier verschillende constant werkzame asynchronische processen:

  • De onafhankelijke verificatie van alle transacties, elke transactie wordt gecontroleerd door elke actieve deelnemer (full node) op basis van een lijst van criteria.
  • De onafhankelijke aggregatie van deze transacties in nieuwe blokken door gespecialiseerde deelnemers, de mining nodes op basis van een Proof-of-Work algoritme. Het PoW-algoritme beloont de delvers voor hun rekenwerk voor het toevoegen van een nieuwe blok.
  • De onafhankelijke verificatie van de nieuwe blokken door elke actieve deelnemer en de verwerking van de blok in de blokketen.
  • De onafhankelijke selectie door elke actieve deelnemer van de langste blokketen met de meest verzamelde rekenkracht zoals het wordt aangetoond door de voortdurende demonstraties of bewijzen van arbeid (PoW).

Dit samenspel maakt het mogelijk dat het netwerk tot overeenstemming komt over de ware staat van de gedistribueerde Bitcoin boekhouding zonder dat er een derde partij nodig is. Het belangrijkste proces dat het mogelijk maakt dat een derde partij niet meer nodig is, is het werk van de Bitcoin delvers. Het beveiligt het gehele decentrale netwerk en maakt het mogelijk dat consensus kan verschijnen over de staat van het netwerk en de ware blokketen als de single point of truth.

De blockchain is een in feite alleen maar 1 cryptografisch component in een cryptocurrency dat zijn eigenlijke waarde pas krijgt in een gedecentraliseerd samenspel van cryptografische algoritmische processen en het volgen van enkele regels door alle actieve deelnemers binnen een groeiend netwerk met een krachtig wordend netwerk effect voor het laten verschijnen van consensus die niet te censureren is. Wanneer er consensus is bereikt is de transactie voorgoed onveranderbaar, onverwoestbaar  vastgelegd in de blockchain. Een enkelvoudige bron van waarheid is gecreëerd geworden binnen een decentraal netwerk op basis van cryptografie en emergente consensus. Dit is de kracht van de blockchain van Bitcoin, maar ook die van Litecoin. Zonder deze elementen is een blockchain gewoon een kwetsbaar grootboek gestructureerd als een blokketen.

Voor meer informatie: