LiɃerɃits Consultants

Wat is Bitcoin?

 Bitcoin

Bitcoin kan kort beschreven worden als een disruptief p2p digitaal contant geldstelsel.

Bitcoin is voor banken en de effectenhandel wat email was voor de grote postbedrijven. In beginsel is het een peer-to-peer netwerk voor het communiceren van waarden. Bitcoins zijn de unieke digitale tokens die een waarde kunnen representeren en een digitaal onvervreemdbaar eigendom zijn binnen het netwerk. De transactie of uitwisseling van een bitcoin is een overdracht van een digitaal eigendom. Bitcoins zijn in die zin onvervreemdbare virtuele goederen zonder derde partij risico’s. Ze werken uitstekend als een vorm van digitaal contant geld.

De Bitcoin transacties worden vastgelegd op basis van een Proof of Work protocol in een decentraal kassaboek die door het gehele netwerk wordt bijgehouden en gecontroleerd zodat één bitcoin niet twee keer kan worden uitgegeven. Dit is belangrijk gegeven aangezien digitale bestanden zoals email onbeperkt gekopieerd kunnen worden. Dit is niet het geval met Bitcoin. Er zullen in totaal maar maximaal 21 miljoen bitcoins in omloop zijn. Bitcoin heeft hierdoor een ingebouwde schaarste. Dit feit samen bekeken met het netwerk effect en de kwantiteitstheorie van geld zullen voor een opwaartse koersontwikkeling zorgen. Bitcoin kent geen inflatie. Bitcoin kent geen banken, bedrijven of andere derde partijen.

wat is bitcoinNog belangrijker is het volgende: Bitcoin heeft een tegenovergestelde werking als fiat digitaal geld zoals de euro. Een digitale euro wordt als schuld door banken in omloop gebracht en staat op een bankrekening waarover je geen onvervreemdbaar eigendom hebt. Je leent het geld in feite uit aan de bank en je krijgt er niks voor terug. Het zijn banken die de transacties voor je uitvoeren en voor deze dienst kosten in rekening kunnen brengen. Het is de Europese Centrale Bank die onbegrensd euro’s op basis van schuld bijdrukt en daardoor geldontwaarding en inflatie in de hand werkt. De euro wordt op termijn alleen maar minder waard en de transacties vinden plaats binnen een totalitair systeem in handen van de banken. Financiële vrijheid en privacy is hier niet te vinden, vermogensbescherming des te minder.

bitcoinHoe meer  mensen dit feit inzien en vooral de waarde van het vermogen in euro’s zien eroderen, hoe meer ze zullen zoeken naar betere alternatieven. Bitcoin is het beste alternatief aangezien het bijna onmiddellijk weer kan worden uitgewisseld voor andere meer waardevollere vermogensbeschermers zoals vastgoed, effecten, relatief betere buitenlandse valuta’s en vooral edelmetalen zoals goud en zilver. Inderdaad, Bitcoin kan als een decentraliserende kracht als een zwart gat al het fiat geld kunnen vernietigen in een scenario van hyperinflatie. De prijs van 1 Bitcoin zal astronomisch duur worden en werken als een strategische digitale wereldreservemunt. Bekijk maar eens deze video’s over Bitcoin:

Voor meer informatie: