Nieuw! Bezoek Bitvavo! Bijzondere Nederlandse cryptobeurs met multicoin wallet ondersteuning voor o.a. Ripple en Ada!

BITCOIN VISIE

Op deze site kunt u alle informatie vinden over de mogelijkheden van Ƀitcoin, blokketen technologie en crypto-equity voor het verwezenlijken van uw eigen financiële vrijheid en onafhankelijkheid binnen een globaal gelijkwaardig peer to peer economisch systeem.

De dageraad van een p2p financieel paradigma:

bitcoin VisieBitcoin bewerkstelligt een paradigma verschuiving in de manier waarop we een peer-to-peer decentrale globale economie kunnen programmeren en verder ontwikkelen. Bitcoin als het internet van het geld dwingt ons om weer verder over geld na te denken. Ongeacht wat de lezer wel of niet denkt over Bitcoin. We moeten als burgers kritische vragen te stellen over wat geld is of zou moeten zijn. De financiële crisis van 2008 heeft al veel mensen wakker geschud. Het heeft duidelijk gemaakt over hoe ons financiële systeem in feite alleen werkt ten gunste van een kleine elite en hoe geldcreatie in de vorm van schuld is gecentraliseerd voor het in stand houden van een onhoudbaar financieel systeem. Bankroete banken socialiseren de schulden (in de vorm van staatsschuld) en scheppen geld als schuld. Centrale banken met de voortdenderende geldverruimingsprogramma’s zijn pure schuld creatie programma’s voor het in stand houden van een bankroet financieel systeem. Het is geen goed recept voor welvaart. Bitcoin kan in dit perspectief worden gebruikt als een gezond alternatief voor digitaal geld en de afwerking van financiële transacties zonder schulden, zonder de tussenkomst van derde (manipulerende) partijen waarop we moeten vertrouwen. Bitcoin geeft ons een nieuwe visie en biedt ruimte voor allerlei nieuwe visies over ons geldsysteem en de manier waarop we een alternatief p2p globale economie kunnen inrichten. Bitcoin Visie zal hier een wegwijzer zijn voor o.a. het vinden van relevante informatie om als kleine burger zelf meer controle te krijgen over de eigen financiële privacy, onafhankelijkheid en vrijheid waarop we allemaal recht hebben.

Bitcoin werkt decentraliserend, democratiserend en is disruptief. Het is weer tijd dat we de controle terugnemen en de overheid dwingen om het bankenstelsel te hervormen waarbij o.a. het reguliere geldscheppingsproces weer in handen komt van de belangen van de bevolking van een land. Aangezien het onwaarschijnlijk is dat dit binnen een afzienbare tijd zal plaatsvinden is het belangrijk dat we eerst als vrije mensen Bitcoin ontdekken en de verschillende visies voor de ontwikkeling van Bitcoin leren kennen. Bitcoin staat hier niet alleen, in feite is er een hele alliantie van gerelateerde cryptovaluta die als testomgevingen of alternatieve betalingssnelwegen kunnen worden beschouwd.

Andere projecten die veel aandacht krijgen zijn de decentrale ontwikkelingsplatformen voor slimme contracten en blokketens. Ethereum was de eerste, maar er zijn andere belangrijke en ook betere projecten op gang gezet. De belangrijkste voorbeelden zijn Lisk, Skycoin, EOS en Cardano. Deze projecten kunnen in feite in de toekomst de hele wereld economie op blockchains zetten.

Ten slotte is er ook een bijzondere niche van privacy coins zoals Monero en Dash deze ontwikkelen.

Wat is jouw visie over geld in het algemeen, het huidige bankenstelsel en Bitcoin?