HASHGRAPH

21-12-2017

Wat is Hashgraph?

Hashgraph gaat voorbij de Bitcoin en de algo's die blockhains bouwen. Het is een nieuwe manier voor het verwezenlijken van een gedistribueerde database voor het bouwen van een decentraal netwerk voor Dapps op basis van slimme contracten. Slimme contracten zijn in beginsel een vorm van uitgebreide voorwaardelijke waarde transacties. Het probleem is dat het verwerken van deze uitgebreide transacties niet goed schaalbaar zijn wanneer deze door een blockchain moeten worden verwerkt.

Een blokchain is een gedistribueerde database of grootboek waarin de transacties aan elkaar worden geketend in transactieblokken met behulp van een Hash-boom (Merkle Tree). De blockchain van Bitcoin is het bekendste en beste voorbeeld van een veilig, maar traag transactienetwerk. De beste manier om zo'n netwerk schaalbaar te maken is door slimme contracten en applicaties buiten de blokketen om te ontwikkelen in zogenaamde zijketens en andere tweede laag netwerken. Bij Ethereum wordt er gewerkt aan het Raiden netwerk, bij Bitcoin het Lightning netwerk. RSK is een project dat de blockhain van Bitcoin wilt gebruiken als een transactieverwerkingslaag, waarbij de meeste andere micro-transacties of aparte transacties aangaande de uitvoering van slimme contracten apart worden afgehandeld in een zijketen. Deze technologie wordt ook ontwikkeld door Blockstream om de Bitcoin blokketen te ontlasten.

hashgraphDeze aanpak is omslachtig en komt met vele verschillende technologische complicaties en onzekerheden. Er zijn vele andere blokketenontwerpen en projecten op touw gezet. Niettemin, elk netwerk dat gebruikt maakt van een blokketen ontwerp zal uiteindelijk worden gelimiteerd wanneer er enorm geschaald moet gaan worden. Vooral als je de volledige wereld economie en internet orde zou willen decentraliseren op basis van een plat systeem van crypto finance. Een aanpak die buiten de blokkendoos stapt is noodzakelijk. Dit is wat de uitvinder van de Hashgraph, Leemon Baird, heeft gedaan.

Wat is er bijzonder met de Hashgraph consensus algoritme?

De beste en meest gedecentraliseerde blokketens zijn gebaseerd op een Proof-of-Work algoritme voor het verwerken van de transactieblokketens door gespecialiseerde Bitcoin miners. Van dit idee wordt afgestapt. In plaats van een PoW-algoritme wordt er gebruik gemaakt van een nieuw Gossip-over-Gossip algoritme in combinatie van een klassiek Voting algoritme om consensus over het netwerk te bereiken. Een transactie wordt uitgezonden over het netwerk als een gebeurtenis (event) met zeer concrete accurate gegevens. Elke gebruiker binnen het netwerk roddelt willekeurig over ieders gebeurtenis en de roddels spreiden zich als een loopvuur over het hele netwerk. Op basis van het Voting algoritme wordt er virtueel gestemd over de status van het netwerk en de staat van het gedistribueerde grootboek. Wiskundig gezien klopt de cryptografie en is deze aanpak 100 % veilig en robuust.

Leemon Baird is een Amerikaanse computer wetenschapper en is als professor werkzaam geweest aan verschillende universiteiten. Het is een consensus algoritme die daadwerkelijk het Byzantijnse Generaal Probleem oplost en in het ontwerp van het netwerk geen rekening meer hoeft te houden met onoprecht functionerende nodes. Bijna alle blokketenontwerpen hebben een oplossing geïmplementeerd om gegarandeerd te kunnen omgaan met fouten. De Hashgraph consensus combo-algoritme is asynchroon Byzantijns Foutmelding Tolerant (aBTF). De PoW-algortime lost het op door een ingenieus beloningssysteem te implementeren die alle delvers incentiveert om het juiste te doen in het belang van het gehele netwerk.

De Hashgraph consensus algoritme is eerlijk en rechtvaardig aangezien het geen onderscheid hoeft te maken in de transacties. Elke transactie wordt volgens de juiste orde behandeld en verwerkt. Bij Bitcoin kun je foefelen door de miners wat extra geld toe te stoppen om zo de transactie sneller te laten verwerken.

De Hashgraph is super snel en ongelimiteerd schaalbaar. Het kan honderdduizenden transacties per seconde verwerken aangezien het roddel algoritme exponentieel snel werkt in het verwerken van alle roddels over de roddels van alle gebeurtenissen. Deze worden direct getoetst met het Voting algoritme die precies kan berekenen hoe iedereen stemt zonder dat het nodig is dat er gestemd wordt. Dit mag als gezwam klinken, maar het is wiskundig bewezen en er is al een patent voor de Hashgraph geregistreerd.

De toekomst voor Hashgraph?

De Hashgraph consensus algoritme is nog niet publiek toegankelijk en wordt op dit moment beheerd en ontwikkeld door een bedrijf Swirlds voor bedrijven. Het zal niet zomaar Bitcoin of de huidige blockchain technologie kunnen vervangen, maar zal zeker op korte termijn een belangrijke rol gaan spelen bij vooral IoT-toepassingen. Op lange termijn kan het inderdaad Bitcoin en andere cryptocurrency vervangen mocht het daadwerkelijk als een decentrale en publieke blokketen worden gelanceerd op basis waarvan nieuwe vrije cryptovaluta kunnen worden gelanceerd. De ambitie is om het hele internet te decentraliseren en een van een extra laag te voorzien waarbij iedereen vrij is om nieuwe virtuele werelden te scheppen. Het is een nieuwe technologische stap voorbij de Bitcoin en andere blockchain technologieën. Hier onder in de video kun je de uitvinder zelf aan het woord zien over de ambities van Hashgraph:

https://youtu.be/Sg-0Dgxc0io

Het zal nog wel even duren voor zo ver dit is. Er is nog genoeg werk aan de winkel en bewijs om te leveren. Een publiek toegankelijke gedistribueerd netwerk moet eerst beschikbaar worden gemaakt wil de Hashgraph doorbreken en een netwerk effect kunnen opbouwen die zou kunnen concurreren met die van de conventionele blockchain crypto's. Een van de meest pertinente vragen is hoe financiële privacy binnen dit netwerk werkt of zou kunnen worden gewaarborgd.

Voor meer informatie: