Friedrich August von Hayek over geld en vrijheid

27-04-2021

Friedrich August von Hayek (8 May 1899 – 23 March 1992) was een van de grote denkers op het gebied van de politieke filosofie en economie. Hij geldt als een van de belangrijkste liberale denkers van de twintigste eeuw en verkreeg voor zijn werk de nobelprijs in 1974.

Hij was ook een vriend van Karl Raimund Popper (28 juli 1902 – 17 september 1994) een van de grootste wetenschapsfilosofen die de wereld gekend heeft. Beide heren hebben belangrijk werken geschreven over totalitarisme en vrijheid. Hayek is het meest beroemd geworden met zijn werk The Road to Serfdom; Popper met zijn boek The Open Society and its ennemies. Twee boeken die iedereen (op school) zou moeten lezen.

Friedrich August von Hayek over geld en bitcoin?

Als econoom keek hij veel naar de rol van prijzen en geld binnen de economie en het begrijpen van de marktwerking. Alle prijsveranderingen binnen markten communiceren informatie voor individuen en bedrijven om hun plannen aan te passen door wel of niet te investeren of koop/verkoop beslissingen te nemen. Zijn uiteenzettingen en theorieën zijn in verschillende boeken uitgewerkt. Waaronder:

  • Monetary Theory and the Trade Cycle, 1929.
  • Prices and Production, 1931.

Verder heeft Hayek ook de werking van geld bestudeerd. Hier ziet hij dat de ontwikkeling van geld is gestopt en achteruit is gegaan doordat overheden de macht over de uitgave en creatie van geld hebben overgenomen. De overheden hebben goud geconfisqueerd en gedemonetiseerd. De monetaire politieke beslissingen hebben alleen averechts gewerkt en het geld ontwaard. Friedrich August von Hayek is dan ook een voorstander van een scheiding tussen geld en staat. Hij heeft zelfs een boek geschreven over hoe geld moet worden gedenationaliseerd: The Denationalization of Money (1974). Hieronder kun je August von Hayek zelf aan het woord zien:

Is Hayek een proto-cypherpunk?

Een van de veel geciteerde opmerking van August von Hayek die je hier kunt horen is de volgende:

I don’t believe we shall ever have a good money again, before we take the thing out of the hands of government. We can’t take it violently out of the hands of government. All we can do is by some sly, roundabout way introduce something that they can’t stop.

Vele bitcoiners zijn in de veronderstelling dat als August von Hayek zou hebben geleefd de ontwikkeling van bitcoin had aangejuicht. Bitcoin is door de vrije marktwerking organisch gegroeid en als geld die niet door de staat kan worden gecontroleerd. Bitcoin brengt als eerste een broodnodige scheiding tussen geld en de staat aan en in feite herintroduceert solide geld voor dit informatietijdperk.

De Cypherpunk beweging en Satoshi Nakamoto is zeker bekend (geweest) met het werk van August von Hayek over geld, vrijheid en de economie. Zodoende is Hayek medeverantwoordelijk voor het gedachtengoed die de creatie van bitcoin heeft mogelijk gemaakt met behulp van doorbraken op het gebied van cryptografie, computerwetenschappen en algoritmes. Alles begint met een origineel idee die gezorgd heeft voor het ontstaan van een nieuwe monetaire technologie die op een slinkse manier de macht over het geld uit de handen van de staat heeft genomen. Hoe meer het geld wereldwijd door steeds hogere inflatie wordt ontwaard, hoe meer mensen bitcoin zullen ontdekken als een alternatief monetair systeem voor waarde behoud en vermeerdering.

Heb jij al bitcoin gekocht?