BITCOIN VS EURO

09-09-2018

Er wordt vaker door mensen verwonderd afgevraagd waarom Bitcoin of een andere cryptovaluta als een betaalmiddel zou kunnen worden gebruikt. Meestal wordt het meteen uitgesloten dat ze ooit reguliere valuta's zoals de euro of de dollar kunnen vervangen. Laten we dit eens nader bekijken. Hoe verhoudt Bitcoin zich versus de Euro...

Waarom zou Bitoin reguliere valuta's zoals de euro kunnen vervangen?

eur vs bitcoinDit wordt snel duidelijk wanneer we kijken naar de euro die we nu gebruiken. De euro is een fiat valuta (d.w.z. door de staat verplicht om te gebruiken) en verder fiduciair geld (d.w.z. volledig gebaseerd op vertrouwen zonder afgedekte of intrinsieke waarde).

Tegenwoordig bestaat het vooral in de vorm van digitaal giraal geld volledig onder controle van een gesloten bankenstelsel. Giraal geld behoort tot de bank en is een tegoed van de klant op de bank. De bank kan het tegoed opeisen via een bail-in bij een kredietcrisis. Wanneer de euro in de vorm van giraal geld als betaalmiddel wordt gebruikt, dan gaat alles via de bank die impliciet alle transacties goedkeurd en kan afkeuren. Banken kunnen transacties censureren en binnen het betaalverkeer is er weinig of geen privacy meer. Euro's komen als giraal geld in omloop doordat het bankenstelsel het bij tikt als schuld, uit het niets, als digitale nummers. Deze worden als een giraal banktegoed op de bankrekening van een kredietnemer bijgeschreven als euro's. Het is allemaal uiteindelijk gekoppeld aan het monetaire beleid van de europese centrale bank. Een beleid dat een vastgesteld inflatie niveau nastreeft met een daaraangekoppelde stuurrente om de schulden beheersbaar en goedkoper te maken..... dit heeft koopkrachtvermindering als gevolg voor de normale burgers in de straat.

![eur vs bitcoin]((/static/2018/09/america-finance.jpg)Een reguliere betaalmiddel zoals de euro is meestal een bemiddeld betaalmiddel in handen van de bank die niet meer dient voor waardeopslag. Het bevordert daardoor de consumptie verder en het onverantwoordelijk opnemen van goedkope leningen die meestal ook nog eens aan particulieren, bedrijven, banken en overheden worden verstrekt die ze nooit hadden mogen ontvangen (voor voorbeelden zie een analyse over de kredietcrisis van 2008). Sinds deze crisis wordt alles door schuldmonetarisering (QE - geldverruimingspraktijken) in stand gehouden. Het systeem is uitgegroeid tot een parasiet met too big to jail banks en bankers die in feite gewoon doorgaan op de oude voet. Het dient de elite aan de top. Het is daarom broodnodig dat we kijken naar alternatieven waarbij cryptovaluta's een belangrijke rol kunnen spelen wanneer de globale schuldentijdbom daadwerkelijk ontploft wanneer o.a. het vertrouwen in de Amerikaanse Dollar als wereldreservemunt verder erodeert.

bitcoin versus euroHier is vooral de Bitcoin de antithese van dit autoritair - elitair schuldsysteem en repliceert de werking van goud. Het wordt daardoor digitaal goud genoemd. Het werkt als een gezond geldstelsel en is vreemd genoeg het hardste geld wat de mensheid tot nu toe heeft uitgevonden. Inderdaad, het wordt als een hedge beschouwd buiten dit financieel systeem en de beleggers onderkennen dit nu ook. Ze staan te popelen en zetten druk …. inderdaad Wall Street werkt aan de custodial services, gereguleerde Bitcoin exchanges en financiële instrumenten om ook gebruik te kunnen maken van Bitcoin als een beleggingsobject. De Bitcoin Futures zijn eind 2017 gelanceerd door de CME. Een Bitcoin ETF komt er onvermijdelijk aan.

Bitcoin en andere cryptovaluta worden al als betaalmiddel gebruikt:

Concreet kan men nu ook zien hoe Bitcoin en Dash gebruikt worden in landen als Venezuela die te maken hebben met hyperinflatie. In Argentinië (hyperinflatie) worden er al microleningen uitgegeven met behulp van Bitcoin via de dienst verlening van Ripio - RCN netwerk. Verder is het interessant om te kijken naar Gresham's wet toegepast op de Bitcoin, dit maakt duidelijk waarom Bitcoin als een valuta meer en meer zal worden gebruikt en dat op termijn we zelfs op een Bitcoin Standard zouden kunnen komen wanneer we onvermijdelijk een nieuwe crisis zullen krijgen in het vertrouwen in de Amerikaanse overheid over hoe ze de onbetaalbare staatsschuld kunnen aflossen. De Chinese overheid kan trouwens tijdens een conflict tussen beide superpowers gewoon Amerikaanse staatsobligaties kunnen gaan dumpen om een crisis in de Dollar te veroorzaken.

Hervorming van het geldstelsel en opeisen van financiële zelfbeschikking met behulp van Bitcoin

![bitcoin versus euro]((/static/2018/09/banken-vs-bevolking.jpg)We zullen zien hoe dit zich zal uitspelen, maar voor de normale burgers is het nu mogelijk om buiten dit machtssysteem te stappen door gebruik te maken van Bitcoin of andere gedecentraliseerde cryptovaluta als een betaalmiddel. Iedereen kan nu zelf beschiken over zijn eigen cryptovaluta zonder de tussenkomst van derde partijen met de daaraan verbonden risico's. Iedereen moet zelf de verantwoordelijkheid nemen om te leren over deze nieuwe revolutionaire technologie die daadwerkelijk de mensheid verder kan helpen. Wanneer we niet als vrije burgers gebruik maken van deze unieke kans om deel te nemen aan een beter alternatief systeem en deze op te bouwen, is het waarschijnlijk dat iedereen die binnen het oude systeem blijft tot een totalitair feodaal systeem van schuldslavernij wordt veroordeeld. De volgende crisis met bail-in en bail-out pakketen kan mogelijkerwijze iedereen uitkleden en de middenstand voorgoed uitvagen. Het hervormen van het geldstelsel is broodnodig en dat kan nu van buiten af, buiten het systeem om, dankzij de uitvinding van Bitcoin.

“None are more hopelessly enslaved than those who falsely believe they are free.”

Dit artikel is gebaseerd op de artikels van de bestebank.org met name de gratis online Bitcoin cursus.