BITCOIN CASH

02-08-2017

De Bitcoin Cash genesis blok en blokketen is op 1 August 2017 gedolven geworden door ontevreden Bitcoin miners (ViaBTC) en andere Bitcoin Core vijanden.

bitcoin cash claimenBitcoin Cash is een vijandige afsplitsing van de originele Bitcoin blokketen. Hiervoor is tegenwoordig behoorlijk veel rekenkracht voor nodig, maar er zijn Chinese delvers en ook andere Bitcoin 'idealisten' die niet blij zijn dat het Bitcoin netwerk een belangrijke update verkrijgt: Segregated Wittnes. Verschillende Bitcoin miners zijn bang dat deze update zal leiden tot de implementatie van het Lightning Network waardoor ze minder miner fees zullen verdienen. Bitcoin Cash is een mogelijk alternatief voor de Bitcoin delvers en kan als een soort dreigwapen gebruikt worden. Het is geen goed nieuws voor Bitcoin zelf. Het geeft aan dat de miners niet hun macht willen verliezen en dat er een nieuwe concurrent is opgestaan. Dit beschadigt het aanzien van Bitcoin en geeft weer aan dat er aanzienlijke risico's zijn verbonden bij een Bitcoin belegging.

Bitcoin Cash versus Bitcoin Core

Het hele Bitcoin Cash project is ideologisch controversieel. De Bitcoin Cash blokketen zal meteen blokken van 8 MB kunnen ondersteunen. Dit is in het voordeel van verdere machtscentralisatie in handen van de Bitcoin delvers. Het zal voor de eindgebruikers zeer moeilijk worden om een full Bitcoin Cash node te onderhouden. Ideologisch gezien wordt er geargumenteerd dat de Bitcoin blokketen zelf grotere transactieblokken moet krijgen om zodoende goedkoper en sneller te worden. Hierdoor kan de Bitcoin blokketen zelf gebruikt worden voor het afhandelen voor een transactie in een bar voor het kopen van een biertje. Dit is de visie van de aanhangers van Bitcoin Cash en zij kopen Bitcoin Cash aangezien ze denken dat dit de ware Bitcoin is met de beste ontwikkelingstraject voor de toekomst.

Bij het Lightning Network voorgesteld door Bitcoin Core zal dit onmiddellijk en bijna gratis verlopen, maar buiten de blokketen om via een aparte betalingskanaal (zijketen op de blokketen). Al deze betalingskanalen gaan buiten de controle van de Bitcoin miners om. Ze worden alleen betrokken om de uiteindelijke eindresultaten van betalingskanalen vast te leggen in de originele Bitcoin blokketen. Deze visie over het gebruik van de Bitcoin blokketen wordt ideologisch gezien als verraad. De Bitcoin blokketen moet zelf gebruikt worden voor het afhandelen van snelle microbetalingen.

De gevolgen van de Bitcoin Cash vork:

Doordat het een volledige afsplitsing is van de gehele Bitcoin blokketen met de gehele transactie geschiedenis zal iedereen met Bitcoins ook aansprak kunnen maken op het zelfde aantal Bitcoin Cash coins (BCC) op de alternatieve Bitcoin Cash blokketen. Wanneer je beschikt over de privé sleutel van je Bitcoins kun je door het installeren van een Bitcoin Cash wallet en het importeren van de privé sleutel meteen BCC verkrijgen. Dit is op dit moment zeer risicovol. Het is op dit moment van schrijven nog onduidelijk wat de gevolgen precies zijn.

Voor meer informatie: