Nieuw! Bezoek Bitvavo! Bijzondere Nederlandse cryptobeurs met multicoin wallet ondersteuning voor o.a. Ripple en Ada!

Waarom zou ik Bitvavo en de CryptoHopper samen gebruiken?

De enige echte Nederlandse cryptobeurs, Bitvavo, en de Nederlandse trading bot ontwikkelaar, Cryptohopper, hebben elkaar gevonden. Het is nu mogelijk om op het Bitvavo handelsplatform automatische handelsstrategieën toepassen dankzij de implementatie van de CryptoHopper handels-bot. Bitvavo gebruikers kunnen nu 24/7 met ongeëvenaarde eenvoud profiteren van handelsmogelijkheden. Hieronder in de video krijg je een idee hoe de CryptoHopper werkt:

Lees de CryptoHopper Review
bitvavo cryptohopper review

De Bitvavo exchange heeft een veilig en prachtig handelsplatform opgezet met zeer lage handelscommissies. Het is voor iedereen makkelijk om hier cryptovaluta te kopen en te verkopen. Niettemin, de meeste mensen zijn geen daghandelaren en kunnen daardoor niet optimaal inkopen en verkopen om het hoogste rendement te boeken. Er zijn vele daghandelaren actief die met de cryptohandel zoveel mogelijk rendement proberen te boeken om daardoor meer goedkoop bitcoins te kunnen kopen.

Wat zijn de voordelen van de CryptoHopper & Bitvavo combo?

Voor een normaal mens met een baan is het bijna onmogelijk om effectief te handelen met Bitcoin en crypto’s. De meeste handelaren die tijdens de vrije uurtjes handelen lopen veel meer risico om geld te verliezen en kansen te missen. Het automatiseren van de Bitcoin-handel met behulp van een trading bot is een onmisbaar gereedschap om effectief automatisch in te kopen en te verkopen op basis van bepaalde signalen. Dit heeft een aantal belangrijke voordelen:

 • De globale cryptohandel is 24/7 zonder een dag rust. Door gebruik te maken van de CryptoHopper op het Bitvavo handelsplatform is het mogelijk om de handel 24/7 dagen, 365 dagen per jaar te automatiseren! Kansen zullen nooit meer gemist worden aangezien de CryptoHopper alle beschikbare cryptovaluta tegelijkertijd kan verhandelen en waarop exacte prijsdoelen kan worden verkocht om de beoogde winst te bereiken. De CryptoHopper past automatisch realtime technische analyse toe met meer dan één open positie. Voor een normaal mens is dit niet te doen.
 • Verder blijft een mens nooit rationeel als het gaat om de cryptohandel. De emoties nemen het vaak over waardoor er in paniek wordt verkocht of hebzuchtig op een verkeerd moment wordt bijgekocht. De CryptoHopper voorkomt dat iemand om basis van emotie handelt. De CryptoHopper maakt gebruik van pure analyse om handelsbeslissingen op Bitvavo uit te voeren.
 • Dankzij CryptoHopper is ook de zogenaamde Telegram-handel op Bitvavo mogelijk. Dit is een vorm van social trading dat ervaren analisten toelaat om inzicht in stijgende munten te delen met andere handelaren die bekend staan ​​als ‘signalen’. Met Cryptohopper kunnen Bitvavo-handelaren zich direct abonneren op deze signaalgevers en automatisch reageren met een koop- of verkooporder wanneer deze binnenkomt.

Conclusie:

Dankzij deze Nederlandse samenwerking tussen Cryptohopper en Bitvavo is het nu mogelijk voor gebruikers op het Bitvavo handelsplatform om hun persoonlijke handelsstrategieën toe te passen dankzij de implementatie van een geautomatiseerde handels-bot, zodat ze 24/7 met ongeëvenaard gemak kunnen profiteren van alle handelsmogelijkheden. Het is een krachtig gereedschap die voorkomt dat men onnodig verliezen zal oplopen en er voor kan zorgen dat een goed rendement nooit zal worden gemist.

Voor meer informatie:

De Bitcoin Revolutie!

In “The Mystery of Banking”[1] schrijft Murray Rothbard over de werking van het fiatgeldsysteem in het bankwezen. Rothbard beargumenteert in dit boek dat inflatie een gevolg is van het uitbreiden van de geldvoorraad. Centrale banken drukken geld bij en lenen dat uit aan de banken; banken lenen dit geld weer uit aan huishoudens en bedrijven. Geld wordt dus gecreëerd op basis van de verwachting dat er toekomstige, economische activiteit tegenover wordt gezet. Maar de realiteit is dus wel dat geld in principe uit het niets gecreëerd wordt. De redenatie is dat de economie hiermee draaiende gehouden wordt, omdat geldcreatie investeringen en consumptie stimuleert. Om die reden hebben centrale banken een inflatiedoelstelling van 2%[2] – betekenis: 2% groei van de geldvoorraad per jaar.

eur vs bitcoinTot zover het positieve verhaal, nu het negatieve verhaal: een uitbreiding van de geldvoorraad betekent tegelijk dat de waarde van geld (per stuk) daalt. Alleen als de economie harder groeit dan de inflatie, dan stijgt de waarde van het geld (per stuk). In praktijk komt die situatie zelden voor; meestal is de inflatie hoger dan de groei van de economie. Om die reden is er een continue geldontwaarding gaande. Rothbard gaat vervolgens nog in op een nog negatiever aspect van het fiatgeldsysteem: overheden lenen geld van centrale banken, zodat zij aan hun schulden kunnen voldoen. In praktijk betalen ze dit geld niet terug[3], het staat gewoon op de balans van de centrale bank als “uitstaande lening”.

Milton Friedman sprak daarom van een “verborgen belasting”[4]: via inflatie ontnemen overheden munten van een deel van hun waarde. Het is goed dat mensen zich de implicatie van dit systeem goed realiseren. Zuur verdiend spaargeld wordt dus ook steeds minder waard. Als lonen minder hard stijgen dan de inflatiecorrectie, dan worden lonen ook minder waard (en neemt de koopkracht af). Mensen merken dit doordat producten en diensten duurder worden. Geldontwaarding is (helaas) al zo oud als de uitvinding van geld zelf. Om die reden zijn er ook steeds pogingen ondernomen om geld “hard”[5] te maken, i.e. geldontwaarding moeilijk maken. Dat kan bijvoorbeeld door geld te koppelen aan een gewild schaars goed zoals goud, zilver, e.d.

Alternatieven voor inflatie

De economie bestaat dus in een inflationaire wereld: fiatgeld dat continu minder waard wordt. Maar dit systeem is niet vanzelfsprekend; het is ook mogelijk om in een deflationair geldsysteem te leven: geld dat continu méér waard wordt. Ten tijde van de goudstandaard was (milde) deflatie ook precies de situatie. Het nadeel van deflatie is dat schulden dus ook steeds meer waard worden, mensen kunnen minder gemakkelijk schulden aangaan en daardoor dus minder snel investeren, consumeren en speculeren. De meeste economen vinden de nadelen van deflatie daarom groter dan de nadelen van inflatie – maar niet alle economen. Er zijn genoeg economen die waarschuwen tegen de nadelen van inflatie als groter gevaar, zoals Friedrich Hayek.

In zijn Nobelprijs-acceptatiespeech brak Hayek[6] een lans voor concurrerende, gedenationaliseerde geldsoorten om inflatiemisbruik tegen te gaan. Hayek wilde niet dat overheden nog langer de mogelijkheid zouden hebben om geld te ontwaarden voor eigen gewin. Hij stelde daarom voor om geld volledig los te koppelen van de overheid of de natiestaat; iedereen moest vrij zijn om met anderen te handelen in de muntsoort of het ruilmiddel dat zij wenselijk achtten. Hayek zag dit zelfs als een noodzakelijk nieuw amendement voor de grondwet. Het grote voordeel van concurrentie tussen geldsoorten is dat mensen kunnen ontsnappen aan geldsystemen waarvoor ze niet gekozen hebben en nooit zouden kiezen. De beste munt zou dan het meeste waard worden, omdat mensen hier hun rijkdom in bewaren; concurrerende munten zouden zich op andere gewilde functies van geld kunnen onderscheiden. Zo houden munten elkaar in een bepaald evenwicht – en slecht geld zal, net als slechte bedrijven, uit de markt verdwijnen, omdat het geen functie heeft.

Goldbugs[7] zien in het pleidooi van Hayek hun gelijk bevestigd; zij willen graag een alternatief voor fiatgeld, een alternatief dat beter zijn waarde behoudt. Zij zijn daarom voorstander van goud als een internationaal parallel geldsysteem, omdat de waarde van goud een stuk stabieler is dan het alsmaar in waarde dalende fiatgeld. Daarnaast geloven ze dat goud nooit geheel waardeloos kan worden, zelfs niet ten tijde van een crisis van het geldsysteem. Als het goudsysteem namelijk in elkaar dondert, dan kan goud nog altijd gebruikt worden voor andere zaken, bijvoorbeeld grondstof voor juwelen – dit in tegenstelling tot fiatgeld dat na hyperinflatie volledig waardeloos zal zijn. Alle vroegere fiatgeldsystemen zijn dan ook geëindigd met een intrinsieke waarde[8] van “nul”. Goldbugs hebben echter één cruciale blinde vlek: de goudstandaard is overal waar deze is ingevoerd weer verdwenen.[9] De goudstandaard zit overheden al snel dwars in hun mogelijkheden en om die reden zullen overheden geld al snel weer ontkoppelen van goud. Het is vrij naïef om te denken dat als de goudstandaard weer wordt ingevoerd, ontkoppeling niet opnieuw zal gebeuren.

Nick Szabo & Bitgold!

De jurist Nick Szabo kwam daarom met het voorstel van BitGold.[10] Szabo zag de fout van de goldbugs (en de fiatgeldvoorstanders) in: deze systemen hebben altijd een “trusted third party” nodig om te functioneren. Zowel goud als fiat moeten in omloop gebracht worden, opgeslagen, beschermd, enz. Een ideaal geldsysteem zou geen derde partij nodig hebben om te functioneren; het zou de mogelijkheid moeten bieden om tussen twee partijen te handelen. 1-op-1, veilig, anoniem en volledig vrijwillig. Tot BitGold was er nooit een geldsysteem geweest dat deze wensen tegelijk in zich verenigde. Helaas bleef BitGold lange tijd een abstract idee, een theorie zonder praktische implementatie – totdat bitcoin verscheen.

De intellectuele basis onder bitcoin

bitcoin versus euroOnder het pseudoniem “Satoshi Nakamoto[11] onthulde een anonieme programmeur en hard geld-activist na de kredietcrisis een open-source software project genaamd “Bitcoin: a peer-2-peer electronic cash system”. De intentie van Nakamoto was om het BitGold idee in praktijk te brengen. Nakamoto wilde dat gewone mensen beschermd zouden zijn tegen toekomstige bank bail-outs van overheden om banken te redden. Het was tijdens de kredietcrisis vrij duidelijk geworden dat overheden handhaving van de status quo als eerste prioriteit zagen en het belang van de burger als laatste prioriteit. Rechtvaardigheid speelde al helemaal geen rol, want normale (niet-bank)bedrijven hadden overheden gewoon failliet laten gaan[12] en frauderende bankiers zijn vrijwel allemaal vrijuit[13] gegaan.

Nakamoto’s open source project sloeg direct aan en allerlei geïnteresseerde ontwikkelaars hielpen Nakamoto zijn project verder te ontwikkelen. Het idee van bitcoin[14] was om de goede eigenschappen van goud digitaal te simuleren (schaarste, waardevastheid, stabiel) en te koppelen aan de goede eigenschappen van fiatgeld (draagbaar, deelbaar, licht gewicht en anoniem). Nakamoto kreeg ook veel steun en aandacht van “hard geld”-activisten en libertariërs, die lovende artikelen over zijn initiatief[15] schreven. Nakamoto[16] deelde ook Szabo’s vaststelling, dat het vertrouwen, dat mensen gedwongen moeten hebben in conventionele geldsystemen juist de fatale zwakte is van geldsystemen; “Het kernprobleem met conventionele geldsystemen is dat ze op vertrouwen gebaseerd zijn om het werkbaar te maken. De centrale bank moet vertrouwd worden om de munt niet te ontwaarden, maar de geschiedenis van fiatgeld staat bol van de voorbeelden van schending van vertrouwen. Banken moeten vertrouwd worden om geld aan te houden en elektronisch over te maken, maar ze lenen het [fiatgeld]uit in golven van kredietbubbels zonder een fractie in reserve aan te houden. We moeten ze vertrouwen met onze privacy, ze vertrouwen om identiteitsfraudeurs om onze rekening leeg te halen.” Kortom: een geldsysteem, dat niet berust op vertrouwen, maar op harde, onveranderbare principes is superieur aan de conventionele geldsystemen.

Nakamoto loste Szabo’s “trusted third party” probleem op met de uitvinding van de blockchain: een grootboekrekening, die alle transacties van het systeem steeds controleert en (her)bevestigt. Met deze blockchain wordt fraude voorkomen en de veiligheid van het bitcoin-betaalnetwerk gegarandeerd[17]. De technische aspecten van de blockchain, cryptografie, mining, proof-of-work, hashing, wallets, etc. laat ik weg uit deze bitcoin-bespreking, omdat deze irrelevant zijn voor de economische case vóór bitcoin. (Wie dat wel wil weten, verwijs ik graag door naar de presentatie van Konrad Graf in de voetnoot.[18])

Groei, prijs en waarde

Op de website blockchain.info wordt bijgehouden hoeveel nieuwe gebruikers en transacties er bijkomen; deze groei is exponentieel. Hetzelfde geldt voor het aantal klanten van een bedrijf als BitPay – een bitcoin-intermediair die bedrijven helpt om bitcoin te accepteren als betaalmiddel. De internationale groei van exchanges, analysetools en blockchain-techbedrijven is gigantisch. Het aantal (prominente) softwareprogrammeurs, die vrijwillig meewerken aan de verdere ontwikkeling van bitcoin is al jaren zeer hoog.

Bitcoin-rivalen, altcoins genaamd, zoals Ethereum, Litecoin en Bitcoin Cash experimenteren met allerlei variaties op het bitcoin-protocol. Uit deze concurrentiestrijd is nu een geheel nieuwe financiële sector voortgekomen: cryptocurrency. Iedereen kan zijn eigen coin starten en in de markt zetten. Ironisch genoeg maakt deze concurrentie bitcoin niet zwakker maar sterker. Bitcoin heeft namelijk zo’n grote voorsprong qua netwerkeffecten, dat overstappen naar een andere currency enorme overstapproblemen geeft aan het ecosysteem. Bitcoin is ook open-source, daardoor kunnen de meest interessante usecases van altcoins gemakkelijk ingepast worden. Om die reden is de redenatie dat Bitcoin de AltaVista of MySpace van cryptocurrency is, die door Google en Facebook uit de markt zijn gedrukt, verkeerd. AltaVista en MySpace hadden met een open source-model zeer waarschijnlijk de beste aspecten van Google en Facebook kunnen integreren.

Sinds de implementatie van bitcoin is bitcoin vrijwel constant gestegen in waarde, van $0,10 tot $4400[19] afgelopen week – alhoewel met constante schommelingen in de prijs. Een ander voordeel van bitcoin is dat het – net als goud – een internationaal, niet-staat gebonden geldsysteem mogelijk maakt. Precies zoals Hayek dat zich had voorgesteld. En nog belangrijker: deelname aan het bitcoin-geldsysteem is, in tegenstelling tot fiatgeld, volledig op vrijwillige basis. Als iemand geen heil in bitcoin ziet, bitcoin niet begrijpt of bitcoin om bepaalde redenen immoreel vindt, dan hoeft hij of zij er niet aan mee te doen.

Een eerste, veelgehoorde bedenking ten aanzien van bitcoin is dat het een tulpenmanie/bubbel zou zijn: de prijs neemt namelijk zo snel toe dat er vrijwel geen andere vergelijking bestaat, dan met die twee fenomenen. Maar toch, het ligt ditmaal niet zo simpel. Er zullen uiteindelijk slechts 21 miljoen bitcoins bestaan, maar er zijn nu slechts zo’n 16 miljoen bitcoins in omloop. Daarnaast zijn er bitcoins verloren gegaan als gevolg van vergeten paswoorden en defecte harde schijven. Hierdoor is bitcoin dus schaars. Zeer schaars. Doordat de vraag exponentieel toeneemt, maar het aantal bitcoins zeer langzaam stijgt, zal de prijs heel hard stijgen. De huidige waarde van bitcoin is onmiskenbaar speculatief, omdat veel mensen verwachten dat bitcoin meer waard wordt en daarom bitcoins opsparen; ze zien bitcoin als een manier om snel rijk te worden. Het gaat echter te ver om te stellen dat bitcoin’s prijs alleen op manie gebaseerd is. Een tweede bedenking is dat bitcoin een Ponzi- of piramidespel zou zijn. Op basis van de snel stijgende prijs leek dit op voorhand een goede duiding, maar er zijn een aantal duidelijke verschillen. Zo heeft een Ponzi-spel een Ponzi nodig, een oplichter – die is er niet. De enige mensen die lijken te profiteren van bitcoin zijn de gebruikers en bezitters van bitcoin. (Wie meer weerleggingen van onterechte bitcoin-kritieken wil lezen, kan goed beginnen bij de blogs van Peter Surda[20] en Konrad Graf.)

In een binnen de bitcoin-scene zeer gewaardeerde youtube-video[21], gemaakt door bitcoin-supporter James DeAngelo, wordt een alternatieve verklaring voor de scherpe prijsstijging gegeven. DeAngelo vergeleek bitcoin met een snelgroeiende startup als Twitter. Toen Twitter startte hadden ze maar 50 gebruikers, maar het aantal gebruikers bleef steeds verdubbelen, totdat ze uiteindelijk miljoenen gebruikers hadden. Het was geen perfect exponentiële ontwikkeling, gemeten op dag- of weekniveau; er waren tal van tegenslagen, concurrenten, geldzorgen, technische uitdagingen, enz. Toch bleef Twitter hard en gestaag doorgroeien, daardoor nam de waarde per aandeel steeds meer toe. Uiteindelijk werd Twitter een miljardenbedrijf en een globale, dominante speler in media. DeAngelo’s theorie is, dat het bij de bitcoinprijs dus niet om een spel van oplichters of speculatiemanie gaat, maar om de dynamiek van een volatiele valuatie van een snelgroeiend ecosysteem – vergelijkbaar met het aandeel van een snelgroeiende startup. Hij vergelijkt de bitcoinprijs met een aandeel in Twitter.

Internet als voorbeeld

Er is een precedent voor snel in waarde toenemende, virtuele assets geweest: dotcom-domeinnamen. Midden jaren ’90 werden de beste domeinnamen opgeslokt door domeinhandelaren. Domeinhandelaren kochten deze domeinen op, omdat ze de visie hadden dat domeinnamen een digitaal onroerend goed waren. Domeinnamen zijn een waardevolle bezitting gebleken.[22] Sinds de stormachtige groei van het internet, zijn domeinen gemiddeld steeds duurder geworden. Logisch: een schaars goed, ook als dit virtueel is, wordt meer waard als er meer vraag is. Dit prijsmechanisme geldt voor elk jaar sinds ’95[23] en dat zal zo door blijven gaan – zolang het internet blijft groeien.

Daarnaast, een tweede gevolg van domeinnamen-schaarste: elke domeinnaam kan maar eenmalig uitgegeven worden. Om die reden is een domeinnaam als home.com veel geld waard. Op dit stukje digitaal onroerend goed kunnen vele soorten bedrijven zich huisvesten – qua mogelijkheden is home.com te vergelijken met een stukje onroerend goed op het Londense Picadilly Circus! Domeinnaamhandelaren zagen destijds dus correct in, dat toekomstige bedrijven en ondernemers deze domeinnamen in de toekomst voor veel geld weer van hen over zouden nemen. Veel bitcoinbezitters denken hetzelfde bij bitcoin: ze zien het als digitaal goud en zijn niet van plan het opnieuw af te staan totdat ze er, in hun ogen, een fair value voor krijgen. Als bitcoin blijft doorgroeien tot de munteenheid van het internet dan zal 10-100x zoveel zijn als nu – in de verre toekomst, dat wel.

Voorts, niet alle domeinnamen zijn gelijk geschapen. Een korte, herkenbare, pakkende domeinnaam zonder streepje en – allerbelangrijkst! – met DOTCOM op het eind is veel geld waard. Home.com is veel meer waard dan huizen-bekijken-innederland.net. Dotcom is de de facto standaard[24] van domeinnamen geworden en dat is niet meer terug te draaien. Zie hier de link met bitcoin en altcoins: bitcoin is de dotcom-standaard van cryptocurrency. Bitcoin heeft de meeste status, alleen een crypto-concurrent die vele malen beter is dan bitcoin zou een kans maken – en zo jong is bitcoin ook niet meer, het stamt uit ’98. Ter vergelijking: Google stamt uit ’98 en AltaVista uit ’95 – zoveel tijd zat er niet tussen. MySpace stamt uit 2003 en Facebook uit 2004. De voorsprong van bitcoin ten opzichte van andere altcoins neemt echter nog steeds toe. De huidige concurrenten voldoen niet.

De toekomst van Bitcoin?

Het is natuurlijk mogelijk dat bitcoin uiteindelijk toch niet zal slagen, als gevolg van een technologische bug die niet voorzien was; omdat er een altcoin blijkt te zijn, die 10x beter is; omdat bitcoin op verkeerde, economische principes is gebaseerd; omdat overheden bitcoin succesvol konden uitbannen nadat de ecologie meer centraliseerde; omdat bitcoin toch meer speculatie dan asset was; enz. enz. Allemaal mogelijkheden die bestaan, maar deze risico’s zijn met de tijd steeds onwaarschijnlijker, omdat bitcoin al een aantal extreme tests heeft doorstaan.

Bitcoin overleefde bugs, een mogelijke 51% attack, het faillissement MtGox, hacks van (destijds) belangrijke exchanges als Bitcoinica en Tradehill, exit-scams als Cryptsy, associaties met SilkRoad, Russisch verbod, Ethereum’s opkomst en andere altcoin-uitdagers, een onverwachte hard fork en een continue stroom van chaotische taferelen die breed uitgemeten worden in de media. Elke tegenslag van bitcoin lijkt bitcoin juist sterker te maken. Bijvoorbeeld, toen de SilkRoad-website[25] in 2013 door de FBI werd ontmanteld, begon de bitcoin-prijs kort daarna hard te stijgen. Geheel tegen de verwachting in, omdat bitcoin door tegenstanders als vehikel voor criminelen werd versleten. In realiteit was het opheffen van de SilkRoad-website juist positief voor bitcoin: mensen durfden te beleggen in en betalen met een digitale munt die niet langer 1-op-1 met criminaliteit werd geassocieerd. Bitcoin lijkt het voorbeeld van “antifragiel”[26] te zijn; door elke uitdaging lijkt het bitcoin-ecosysteem sterker en groter te worden en stijgt vervolgens de prijs.

Het is goed mogelijk dat bitcoin crasht of gecrasht is, terwijl dit stuk uitkomt en/ of gelezen wordt. Gezien de enorme stijging van de bitcoin-prijs is dit zelfs zeer aannemelijk. Wel is het dan goed om erop te wijzen dat bitcoin al 5 grote crashes[27] heeft gehad en zich na de crash steeds herstelde op een hogere gemiddelde prijs dan voor de crash. Op de lange termijn is de bitcoin-prijs ook elk jaar toegenomen[28], met uitzondering van een correctie in 2014. Daar moet wel bij gemeld dat bitcoin in 2013 5500%(!) steeg. Bitcoin heeft nog steeds veel problemen en zal nog heel veel problemen tegemoet treden in de toekomst – zonder meer. Maar er moet langzamerhand ook serieus rekening gehouden worden met het meest onwaarschijnlijk denkbare scenario: bitcoin zou weleens kunnen slagen.


[1] https://mises.org/library/mystery-banking

[2] https://www.ecb.europa.eu/mopo/strategy/pricestab/html/index.en.html

[3] https://www.ronpaul.com/fiat-money-inflation-federal-reserve-2/

[4] https://www.youtube.com/watch?v=GJ4TTNeSUdQ

[5]http://www.fon.hum.uva.nl/rob/Courses/InformationInSpeech/CDROM/Literature/LOTwinterschool2006/szabo.best.vwh.net/shell.html

[6] https://mises.org/library/choice-currency-0

[7] https://www.goodreads.com/book/show/25894053-the-new-case-for-gold

[8] https://en.wikipedia.org/wiki/Fiat_money

[9] Meer hier http://nakamotoinstitute.org/static/docs/denationalisation.pdf

[10] http://nakamotoinstitute.org/bit-gold/

[11] Ik vermoed zelf dat Satoshi Nakamoto een alias van Nick Szabo is. De vergelijkingen tussen Bitcoin en BitGold zijn zo sterk en opvallend, dat er vrijwel zeker een link moet zijn.

[12] http://www.econtalk.org/archives/2012/09/barofsky_on_bai.html

[13]  https://www.theatlantic.com/business/archive/2016/08/why-arent-any-bankers-in-prison-for-causing-the-financial-crisis/496232/

[14] https://bitcoin.org/bitcoin.pdf (Satoshi Nakamoto – Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System)

[15] https://www.coindesk.com/live-free-or-mine-how-libertarians-fell-in-love-with-bitcoin/

[16] https://freedomnode.com/blog/66/21-wise-and-funny-bitcoin-quotes-by-satoshi-nakamoto#h-central-banking-is

[17] https://www.youtube.com/watch?v=HvfO5u4ImAU&t=856s (Bitcoin Decrypted II)

[18] Szabo en Nakamoto waren absoluut niet de enige ontwikkelaars, die probeerden om een digitaal cash-alternatief te bedenken en/of te ontwerpen; zo zijn er Chaum’s DigiCash, Adam Back’s HashCash, Jackson & Downey’s e-Gold, PayPal’s originele implementatie, Wei Dai’s B-Money, etc. Al deze projecten stammen uit eind jaren ’90. Meer hier: https://bitcoinmagazine.com/articles/quick-history-cryptocurrencies-bbtc-bitcoin-1397682630/

[19] https://bitcoincharts.com/charts/bitstampUSD#tgSzm1g10zm2g25zvzl (Rond de $4440 per 17-8-’17)

[20] http://www.economicsofbitcoin.com/

http://www.konradsgraf.com/bitcoin-theory/

[21] https://www.youtube.com/watch?v=qHUPPYzzZrI&t=22s&list=PLzctEq7iZD-7-DgJM604zsndMapn9ff6q&index=16

[22] Zie het essay op http://www.jointventures.com/ van Rick “Domain King” Schwartz, meer hier: http://www.ricksblog.com/2015/12/rick-schwartz-20th-anniversary-post-trust-numbers-not-people/#.WZcDHD4jHIU

[23] http://domainnamewire.com/2016/01/14/impressive-domain-name-stats-from-escrow-com/

[24] https://www.domainstate.com/registrar-tld-breakup.html

[25] http://edition.cnn.com/2013/10/04/world/americas/silk-road-ross-ulbricht/index.html

[26] https://btctheory.com/2015/01/16/antifragile-bitcoin/

[27] https://www.youtube.com/watch?v=XbZ8zDpX2Mg

[28] https://bitcoincharts.com/charts/bitstampUSD#tgSzm1g10zm2g25zi1gRSIzvzl

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen bij geopolitiek magazine Novini.nl.

Gerelateerde artikels:

Litebit of Bitvavo of BTC Direct of Bitonic?

cryptocurrency

Welke van bovenstaande dienstverlener in Nederland zal ik gebruiken voor het kopen van Bitcoin en crypto? Er zijn zo veel verschillende Bitcoin exchange service providers, maar welke past bij mij en is de beste? Litebit, Bitvavo, BTC Direct en Bitonic worden vaak genoemd en verschijnen ook veel in de Google zoek resultaten. Vragen omtrent respectieve verschillen hebben onze lezers vaak gesteld. In dit artikel zullen we in gaan op de verschillen en welke dienstverlener onze voorkeur heeft.

Bitvavo vs BTC Direct vs Bitonic vs Litebit – wat zijn de verschillen?

bitvavo vs btcdirect vs litebit vs bitonic

In de eerste plaats, Bitvavo is een echte handelsbeurs is voor niet alleen de Bitcoin, maar de crypto-handel in het algemeen. Bitvavo heeft een handelsomgeving die gemakkelijk is te gebruiken voor de beginner als de ervaren trader. Alle koop/verkoop orders van de gebruikers worden in het orderboek gezet en verwerkt. Bovendien is Bitvavo de goedkoopste Nederlandse crypto-handelsbeurs. De hoogste handelscommissie is 0.25 %. We hebben een uitgebreide recensie geschreven over Bitvavo die we onze lezers kunnen aanraden om door te nemen:

In de tweede plaats, Litebit, BTC Direct en Bitonic zijn geen echte exchanges, maar wisselkantoren waarbij respectieve dienstverleners als makelaars direct Bitcoin en andere crypto’s aan de klant verstrekken. Ze kopen zelf de bitcoins in op de grote internationale exchanges, zoals Binance. Ze verkopen vervolgens deze door aan hun klanten. LiteBit, BTC Direct en Bitonic rekenen hierdoor een hogere handelscommissie dan bijvoorbeeld Bitvavo.

litebit vs bitvavo

Litebit lijkt het meest op Bitvavo aangezien deze dienstverlener een groot aanbod heeft aan cryptovaluta en wallet ondersteuning aanbiedt. Klanten kunnen alle aangekochte cryptovaluta bewaren op het handelsplatform van Litebit en Bitvavo. Dit is zeker gemakkelijk, maar over het algemeen niet aan te raden. Het beste is om een hardware wallet te gebruiken voor het opslaan van de aangekochte crypto’s. Verder is het zo dat de aankoop van andere crypto’s veel meer risico’s herbergt als een speculatieve belegging. De meest veilige belegging is Bitcoin (BTC) en deze belegging herbergt al genoeg risico’s. Nogmaals, het beleggen in andere cryptomunten dan Bitcoin is zeer risicovol en een belegger kan al zijn kapitaal verliezen.

Vandaar, dat de dienstverleningen van BTC Direct en Bitonic zeker interessant zijn om te evalueren. BTC Direct en Bitonic beschikken niet over wallet ondersteuning. Bovendien bieden maar weinig andere crypto’s aan. BTC Direct geeft haar klanten ook de mogelijkheid om Ripple XRP, Ethereum (ETH) en Litecoin (LTC) te kopen, dat is alles. Bitonic wil niks van altcoins (shitcoins) weten en biedt haar klanten de enige echte cryptocurrency aan: Bitcoin (BTC).

btc direct vs bitvavo vs litebit vs bitonic

Voor de beleggers die vooral of alleen geïnteresseerd zijn in Bitcoin kan daarom Bitonic en BTC Direct interessant zijn aangezien de bitcoins direct worden bijgeschreven op de Bitcoin wallet van de klant. Dit is de meest veilige manier en snelste manier om Bitcoin veilig onder eigen beheer te krijgen. Bij Bitvavo heb je te maken met een extra stap en zul je de aangekochte bitcoins weer van de Bitvavo handelsrekening moet afschrijven. Voor een lange termijn Bitcoin belegger is het voldoende om in feite gebruik te maken van BTC Direct of Bitonic. De actieve handelaar zal beter Bitvavo kunnen gebruiken.

Conclusie: Bitvavo vs Litebit vs BT Direct vs Bitonic.

Alle dienstverleners bieden een goede dienst aan en zijn zeer betrouwbare partijen in Nederland voor de aankoop/verkoop van bitcoins en cryptovaluta. Voor de Bitcoin lange termijn beleggers zijn BTC Direct en Bitonic voldoende om te gebruiken. Op zoek naar de goedkoopste Bitcoin voor de laagste commissie, dan is Bitvavo de beste optie. Dit geldt ook voor de actieve handelaars die willen speculeren met andere cryptomunten dan Bitcoin. Aangezien alle dienstverleners een prima staat van dienst hebben, is het echt geen slecht idee om bij alle partijen een handelsrekening aan te maken. De voorkeur gaat uit naar Bitvavo en BTC Direct. Verder is het van belang om kennis te vergaren over Bitcoin:

Onderzoek naar BTC handelsvolumes

Bitwise heeft op opdracht van de Amerikaanse financiële toezichthouder, de SEC, een onderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit van de handelsvolumes op de grootste Bitcoin exchanges ter wereld.

echte bitcoin handelsvolumes

Uit dit onderzoek van Bitwise (publicatiedatum 19 Maart 2019) is gebleken dat de grootste Bitcoin exchanges de handelsvolumes uit hun duim zuigen. De handelsvolumes die o.a. Coinbene, ChoaEX, OkEX, Bitmart, Simex, CoinTiger, Lbank, Bit-z, BitForex bestaan helemaal niet en zijn nep. Uiteindelijk zijn 96 % van alle Bitcoin handelsvolumes gewoon luchtkastelen. Volgens het onderzoek worden deze nep-gegevens klakkeloos overgenomen door sites zoals coinmarketcap.

Niettemin, wanneer de echte handelsvolumes worden bestudeerd is het gelukkig wel het geval dat de Bitcoin kapitaalmarkt gezond is en efficiënt werkt. Het betekent voor handelaren dat ze hun heil het beste op deze exchanges kunnen zoeken en dat Coinmarketcap gegevens meer kritisch gaat evalueren alvorens deze over te nemen. Exchange rating agentschappen zullen hier ook meer aandacht aan moeten besteden.

Welke Bitcoin exchanges hebben echte BTC handelsvolume?

De volgende Bitcoin spot exchanges, vaak gereguleerd, onder toezicht en met een licentie beschikken over echte Bitcoin handelsvolumes:

 • Binance, itBit, Kraken, Poloniex, Bitfinex, Gemini, Bittrex, Coinbase, Bitflyer.

Hoe zit het met de Bitcoin handelsvolumes op de Nederlandse exchanges?

bitcoin exchange handelsvolumes

De meeste Nederlandse handelsbeurzen opereren als Bitcoin makelaars en zijn in feite Bitcoin wisselkantoren. Alleen de Bitvavo Exchange en BL3P van Bitonic opereren als Bitcoin exchanges met een eigen orderboek. De handelsvolumes waren te klein om te worden opgenomen in het onderzoek. Niettemin, de Nederlandse Bitcoin exchanges en brokers opereren zeer professioneel en streven naar het verkrijgen van een licentie. Dit is op dit moment niet mogelijk aangezien het AFM nog niet over de wet-en regelgeving beschikt om een licentie uit te vaardigen aan betrouwbare en goede Bitcoin exchanges.

Voor meer informatie:

Bronnen:

BINANCE JERSEY

Binance heeft onlangs een nieuw kantoor en handelsbeurs geopend met als thuisbasis het kanaaleiland Jersey. Waarom is het gebruik van een Binance Jersey handelsrekening van belang of beter gezegd waarom zou ik als Nederlander gebruik maken van de Binance Jersey Exchange?

binance jersey exchange

De oprichting van de Binance Jersey Exchange lost het volgende probleem op: Binance.com is een van de belangrijkste en grootste handelsbeurzen voor cryptovaluta. De dagelijkse handelsvolumes zijn er enorm en Binance beschikt over een enorm aanbod van vele verschillende crypto’s. Ondanks dit feit heeft deze globaal opererende crypto exchange geen bankrekeningen kunnen verkrijgen. Binance.com is een crypto only exchange met een gespecialiseerd handelsplatform voor de cryptovaluta handel. Je kunt met een handelsrekening bij Binance.com alleen cryptovaluta verhandelen en gebruik maken van een stable coin als je winst wilt pakken in Dollars. Dit feit is een belemmering voor vele handelaren en vooral de reguliere gebruikers over de hele wereld die niet makkelijk aan bitcoins kunnen komen.

binance Jersey exchange

De oprichting van Binance Jersey (Binance.je) lost dit probleem op. Binance heeft met de lokale autoriteiten en toezichthouders een overeenkomst gemaakt en toegang gekregen tot bankrekeningen. Binance gebruikers kunnen nu een aparte handelsrekening openen bij Binance.je voor het kunnen storten en verhandelen van euro’s en andere valuta’s voor Bitcoin (ETC) en Ether (ETH). Inderdaad, Binance Jersey werkt als een aparte crypto exchange voor Binance gebruikers die als een brug dient naar het handelsplatform Binance.com. Zodra een gebruiker de gestorte euro’s heeft omgewisseld naar Bitcoin op de handelsrekening van Binance Jersey kan hij/zij ze doorsturen naar haar/zijn Bitcoin wallet op de handelsrekening van Binance.com.

Is de opening van Binance Jersey van belang voor de Nederlandse trader?

Voor vele trouwe gebruikers van Binance over de hele wereld zal dit goed nieuws zijn, maar voor Nederlanders, vooral degenen die nog geen handelsrekening hebben bij Binance.com, maakt het niet veel uit. Nederlanders hebben geluk dat er vele makkelijk te gebruiken wisselkantoren zijn die in combinatie met Binance.com kunnen worden gebruikt. Onze voorkeur gaat naar BTCdirect.

binance versus binance

Bovendien, zal Binance in 2019 concurrentie krijgen van de Bitvavo crypto exchange. Bitvavo zal een gelijkwaardige dienst kunnen leveren als Binance.com met een euro rekening. De meeste Nederlanders hoeven zich niet druk te maken over het aanmaken van een extra handelsrekening bij Binance Jersey. Ze kunnen het beter dichter en veiliger bij huis zoeken en gebruik maken van Bitvavo.

Voor meer informatie:

Bronvermelding:

XRP UNITED

xrp united exchange

XRP United is een nieuwe gereguleerde crypto exchange waarbij de cryptomunt van Ripple, XRP, als de basisvaluta wordt gebruikt in elke valutapaar. De XRP United exchange is opgezet geworden door echte Ripple fanaten die in plaats van een Bitcoin standaard streven naar een XRP standaard. Het kopen van XRP moet direct kunnen plaatsvinden in euro’s of ander fiat geld. Alle andere cryptovaluta moet je makkelijk kunnen verhandelen in XRP. Hierdoor zal de liquiditeit van XRP toenemen en kan o.a. de Bitcoin dominantie worden bestreden.

XRP maximalisme versus Bitcoin (BTC) maximalisme?

Het geeft aan de Ripple beschikt over een eigen gemeenschap en sociaal netwerk die graag XRP naar de eerste plaats wil brengen als de beste en meest gebruikte cryptomunt met de grootste marktkapitalisatie. Toch is deze zienswijze krom en hetzelfde geldt voor Bitcoin maximalisten. Ripple en XRP lossen een heel ander probleem op. Ripple heeft een andere waardepropositie voor XRP in vergelijking met Bitcoin.

Om het even kort door de bocht te formuleren: XRP, RippleNet met de InterLedger technologie concurreert uiteindelijk met SWIFT. Bitcoin concurreert uiteindelijk met de BIS in Basel en goud. Inderdaad, banken kunnen zowel de technologie van Ripple als Bitcoin integreren binnen hun eigen bedrijfsprocessen. Banken kunnen cryptovaluta rekeningen voor Bitcoin en XRP aanbieden. De Vontobel bank en Union Bank zijn twee concrete voorbeelden waar dit nu gebeurd.

Bovendien kunnen banken gebruik maken van nieuwe superieure derde generatie blockchain platforms zoals Cardano of EOS voor het werken met slimme contracten, Dapps en digital assets. Met andere woorden: meerdere uitmuntende crypto projecten en tokens met een duidelijke waardepropositie kunnen vreedzaam naast elkaar bestaan aangezien ze verschillende rollen innemen in de wereld van crypto finance. Concurrentie op het gebied van specifieke gebruikstoepassingen is altijd goed en het feit dat Ripple nu beschikt over XRP united als een echte Ripple exchange kan alleen worden toegejuicht.

Welke cryptovaluta kun je bij XRP United voor XRP verhandelen?

De volgende valutaparen worden op dit moment aangeboden:

Wat is het nadeel van XRP United?

Het feit dat XRP United een gereguleerde crypto exchange is in Estland komt met een prijskaartje. Inderdaad, XRP United staat onder streng toezicht van de Estse financiële autoriteiten. Waarschijnlijk zal XRP United zich nog moeten bewijzen aangezien handelaren met de hoogste verificatie niveau maar maximaal 50.000 euro per maand kunnen storten en opnemen. Hierdoor zal het moeilijk worden om grote handelsvolumes op te bouwen door de handelsactiviteiten van professionele handelaren. Professionele handelaren hebben geen incentive om over te stappen van bijvoorbeeld Binance naar XRP United. XRP United is nog een jonge cryptobeurs en pas sinds april 2018 actief. Hieronder kun je de launch video bekijken:

We zullen de ontwikkelingen in de gaten houden. Voor meer informatie:

Gerelateerde onderwerpen:

Beleggen in XRP – Ripple

Waarom zou ik geld beleggen in XRP van Ripple? Wat zijn de risico’s?

beleggen in ripple xrp

Meer en meer mensen kopen XRP de cryptomunt van Ripple. Als een korte termijn handelsstrategie om meer euro’s of bitcoins te verdienen kan dit wellicht een zeer goede zet zijn. Is het ook een goede zet om XRP te kopen als een lange termijn investering?

Deze vraag is niet zo makkelijk om te beantwoorden. Laten eens nader bekijken waarom het beleggen in Ripple door het kopen van XRP niet onproblematisch is.

Het beleggen in XRP van Ripple, de plus- en probleempunten:

In de eerste plaats, is het niet mogelijk om aandelen van het bedrijf Ripple te kopen. Dit zou inderdaad een mooie lange termijn investering kunnen zijn. Het bedrijf Ripple heeft over de jaren een samenwerking opgebouwd met meer dan 200 financiële instellingen. Er is door Ripple een overlegorgaan opgericht: Global Payments Steering Group (GPSG). De GPSG zorgt voor het kader en de regels om de Ripple technologie en RippleNet te gebruiken voor het afwikkelen van grensoverschrijdende betalingen. Vooral in het Oosten (Japen) en het Midden-Oosten (Saoedi-Arabië) staan banken open voor het experimenteren met het nieuw gedistribueerd internationaal betalingsnetwerk van Ripple die onafhankelijk van het dure en inefficiënte SWIFT-netwerk werkt. SWIFT kan mede worden gebruikt door politieke en financiële repressie (zoals in het geval van Iran). Ripple heeft de technologie en samenwerkingsverbanden om daadwerkelijk een goedkoper en veel beter alternatief voor SWIFT te bieden. Hieronder kun je een video zien over de werking van RippleNet:

Een overzicht over hoe het RippleNet werkt.

Het is belangrijk om te onderstrepen dat vele belangrijke systeembanken nu samenwerken met Ripple. Waarschijnlijk zullen vele instellingen nu actief gaan sleutelen en het RippleNet integreren in hun bedrijfsprocessen met behulp van o.a. de xCurren, xVia of xRapid software van Ripple. Dit vooruitzicht biedt mogelijkheden voor een uiterst positieve XRP koers verwachting. Bovendien is het zeer waarschijnlijk dat XRP als een gereguleerde digitale asset zal worden erkend. Het kopen van XRP als een lange termijn investering is in deze context zeker interessant. Toch is er een probleem en risico met betrekking tot XRP als een lange termijn investering.

Het bedrijf Ripple heeft XRP via een pre-mine meteen uit het niets geschapen in 100 miljard eenheden. Van deze 100 miljard XRP zijn 40 miljard XRP in omloop gebracht op de markt terwijl de andere 60 miljard XRP direct onder beheer van Ripple staan. Van deze 60 miljard XRP’s zijn 55 miljard in escrow vastgezet. Ripple heeft recht om maandelijks 1 miljard XRP uit te keren en heeft zelf 5 miljard onder direct beheer. Gelukkig is Ripple een verantwoordelijke onderneming en is het uiterst onwaarschijnlijk dat Ripple XRP zal gaan dumpen op de markt. Niettemin, het wijst wel op een belangrijk pijnpunt en risico.

Ripple heeft een enorme invloed op de prijsontwikkeling en expansie van de XRP geldhoeveelheid. Ripple werkt als een soort centrale private bank en een investering in XRP is meteen verbonden aan derde partij risico’s. Bovendien, Ripple is een besloten vennootschap. Uiteindelijk is het lot van XRP in handen van het beleid van de aandeelhouders van XRP.

Chris Larsen is een van de oprichters van Ripple en beschikt over meer dan 5 miljard XRP! Hij heeft bovendien een 17% meerderheidsbelang in Ripple. Dit maakt Chris tot een van de rijkste mensen op aarde. De huidige directeur, Brad Garlinghouse, beschikt ook over 5 miljard XRP en heeft een belang van 6.3% in het bedrijf. Jed McCaleb, een van de oprichters van Ripple verliet het bedrijf in 2013 en heeft ook nog recht op 5.3 miljard XRP. Hij krijgt maandelijks een klein gedeelte uitgekeerd. De verkoop van zijn eigen XRP’s worden verder door een overeenkomst gereguleerd om een prijs dump in XRP te vermijden.

Deze problematiek is natuurlijk niet ontgaan bij financiële instellingen die samenwerken met Ripple. De XRP werkt primair als een overbruggende valuta en bij de implementatie van de belangrijkste Ripple software door banken, de Xcurrent, is het gebruik van XRP optioneel. Inderdaad, de xCurrent software kan zonder XRP werken voor het verwerken van grensoverschrijdende betalingen in verschillende valuta’s. Dit betekent dat het succes van Ripple en de implementatie van xCurrent sofware zich niet hoeft te vertalen in een daadwerkelijke grotere vraag naar XRP. Deze vraag kan meer op speculatie berusten dan op een daadwerkelijke vraag van banken. Een belangrijke vraag is dan ook welke waardepropositie XRP heeft en welke problemen er worden opgelost.

Wat is de waardepropositie van XRP?

Laten we even puntsgewijs opsommen wat de waardepropositie is van XRP en welke rol deze vervult binnen RippleNet:

 1. Onmiddellijke afwikkeling van grensoverschrijdende overboekingen tussen banken en andere financiële instellingen volgens de wet- en regelgeving ten aanzien van het internationaal betaalverkeer.
 2. Een totale vervanging of beter alternatief voor het boekhouden in Nostros en Vostros rekeningen tussen financiële instellingen.
 3. Een transactiemiddel binnen de verdere ontwikkeling van het Internet of Value, Internet of Things en gerelateerde microbetalingen.
 4. Internet tipping en online crowdfunding.
 5. Online betaalmiddel, digitaal cash.
 6. Beleggingsobject – XRP is een nieuwe digitale asset klasse.
 7. XRP kan functioneren als onderpand voor kredieten.

Conclusie over het beleggen in Ripple (XRP):

De Ripple technologie en software kan als een alternatief voor SWIFT werken op basis van bestaande lokale fiat valuta’s zonder noodzaak dat de XRP wordt gebruikt voor het afwikkelen van grensoverschrijdende betalingen. XRP komt verder met derde partij risico’s die zich kunnen vertalen in een inflatoir monetair beleid onder leiding van uiteindelijk de aandeelhouders van Ripple. Het is onwaarschijnlijk dat Ripple zich onverantwoord zal gedragen en waarschijnlijk verbonden is aan allerlei restricties van o.a. haar samenwerkingspartners. Niettemin, er kan van alles misgaan wanneer mensen over te veel geld en macht beschikken. Het beleggen in XRP is vanuit deze optiek risicovol. XRP is vanuit een puur cryptocurrency perspectief gewoonweg controversieel en staat daarbij in contrast met Bitcoin. Een lange termijn investering in Bitcoin kan daadwerkelijk gezien worden als een investering in digitaal goud.

Een lange termijn investering in XRP kan worden beschouwd als een afgeleid Ripple aandeel. Het succes van Ripple als financieel technisch software bedrijf met het verwezenlijken van een alternatief voor SWIFT zal als gevolg leiden tot een hogere Ripple aandeel koers. Dit zal zich gedeeltelijk terugvertalen in een hogere XRP koers. XRP heeft verder een duidelijke waarde propositie die interessant kan zijn voor financiële instellingen. Het is niet uit te sluiten dat Ripple met financiële instellingen verdragen zal afsluiten om een gedeelte van de XRP in escrow te herverdelen om de verdere liquiditeit te vergroten. In dit perspectief zou XRP wel eens de crypto favoriet van de banken kunnen worden, waarbij Bitcoin als een soort digitale goud reserve zal worden aangehouden. Een stille balansact van het oude financiële systeem door een investering in twee verschillende type digitale assets met ieder een unieke rol binnen een nieuw financieel paradigma? De toekomst zal het uitwijzen.

Voor meer informatie:

BAKKT

Bakkt is het duidelijke bewijs Wall Street wil meedoen met het ontwikkelen van een nieuwe gereguleerde kapitaalmarkt voor Bitcoin en crypto assets in het algemeen. Bakkt is een ambitieus project voor het verwezenlijken van een open en gereguleerd handelsplatform voor digitale activa dat wordt ontwikkeld onder leiding van de ICE (Inter Continental Exchange). Dit is het moederbedrijf van onder meer de New York Stock Exchange (NYSE). De NYSE is naar marktkapitalisatie de grootste aandelenbeurs ter wereld en wil met de oprichting van Bakkt de grootste gereguleerde handelsbeurs voor crypto assets worden.

Bakkt werkt aan een framework en de infrastructuur dat als een fundament voor de Bitcoin en cryptovaluta kapitaalmarkten zal dienen. Hierbij wordt er gekeken naar een aantal belangrijke componenten:

Er is een duidelijke focus op het implementeren en het naleven van duidelijke en consistente regelgeving waarbij de koersvorming (price discovery) en marktwerking transparant, efficiënt en betrouwbaar is. De koersontwikkeling van de markten moet betrouwbaar zijn met een overzichtelijk handelsstructuur en faciliteiten voor institutionele beleggers. Prijsmanipulatie op basis van papieren claims moet worden vermeden en het gebruik van hefbomen op het handelsplatform worden dan ook niet ondersteunt.

Bakkt zal in de loop van 2019 beginnen met de lancering van Bitcoin Futures. De termijncontracten zullen gaan over afgedekte bitcoins en de daadwerkelijke mogelijke levering van de onderliggende bitcoins.
Het gaat niet om contracten die alleen in Amerikaanse Dollars worden afgehandeld, maar over termijncontracten die daadwerkelijk over bitcoins in beheer van Bakkt gaan. Bakkt werkt dan ook aan gereguleerde opslagfaciliteiten en wil werken aan de integriteit van de Bitcoin marktwerking en de reputatie van Bakkt zelf als de beste Bitcoin exchange voor vooral het grootkapitaal van de institutionele beleggers.

Het is niet vreemd dat de oudere exchanges zoals Coinbase en Gemini hard werken aan de infrastructuur en reputatie om ook te kunnen concurreren met Bakkt voor de institutionele klanten. In de beginfase zal Bakkt eerst op de erkende Bitcoin exchanges de bitcoins op de OTC markt kopen.

Bakkt en haar invloed op de Bitcoin kapitaalmarkt?

Bitcoin en digital assets in het algemeen worden gezien als een nieuwe beleggingsklasse. De ontwikkeling van Bakkt zal stap voor stap gaan en de lancering is al een keer uitgesteld geworden. Bakkt zal in de loop van het eerste kwartaal van 2019 alleen van start gaan met Bitcoin Futures. Hiermee zal Bakkt vooralsnog eerst concurreren met de CME en de CBOE groep doordat het afgedekte bitcoin termijn contracten kan aanbieden aan institutionele beleggers. De initiële impact zal vooralsnog beperkt zijn en Bakkt moet als een ontwikkelingsproject worden gezien die een aantal jaren in beslag kan nemen waardoor stap voor stap meer en meer kapitaal naar de Bitcoin en cryptovaluta markten kan stromen op basis van de strenge vereisten en regelgeving voor institutionele beleggers.

Verdere samenwerkingsverbanden zullen hier ook een belangrijke rol gaan spelen. Bakkt werkt samen met BCG, Starbucks en Microsoft. Hierdoor kan ook verdere adoptie verder worden gestimuleerd. Dit kan verder meer kapitaal aantrekken en vooral initieel de Bitcoin kapitaalmarkt professionaliseren. Over een periode van een twee tot vijf jaar kan de impact van Bakkt cruciaal zijn voor de verdere ontwikkeling van Bitcoin als een beleggingsklasse en cryptovaluta.

Voor meer informatie:

Bronnen:

 • https://medium.com/bakkt-blog
 • https://cointelegraph.com/news/nyse-operators-bakkt-confirms-end-of-january-launch-date-for-digital-assets-platform
 • https://www.cnbc.com/2018/11/28/bitcoin-and-digital-assets-are-here-to-stay-says-nyse-chairman.html
 • https://www.bakkt.com/

Bitcoin als beleggingsklasse

De erkenning van Bitcoin als een nieuwe beleggingsklasse en beleggingsinstrument.

bitcoin als beleggingsklasse

Het jaar 2018 was een zeer treurig jaar voor de koers van Bitcoin. In januari keerde de stierenmarkt zich om in een berenmarkt met voortdurende prijscorrecties met nieuwe prijsbodems doordat steeds meer particuliere beleggers en speculanten de Bitcoin kapitaalmarkt verlieten.

Vanuit een ander perspectief kan men stellen dat het afgelopen jaar 2018 een uitstekend jaar was voor de institutionele beleggers die goedkoop crypto’s willen inkopen. Ze wachten vooralsnog aan de zijkant op de juiste wettelijke kaders om te kunnen beleggen in Bitcoin. Ondanks de correcties werd het in 2018 duidelijk dat de institutionele beleggers Bitcoin als een nieuwe digitale beleggingsklasse zien.

Dit feit komt duidelijk naar voren in een intern rapport van de zakenbank Morgan Stanley: ‘Bitcoin Decrypted, A Brief Teach-In and Implications’. Bitcoin wordt volgens de onderzoekers van de bank als een alternatieve beleggingsklasse beschouwd aangezien het is opgeworpen wordt als antwoord op de problemen van het traditionele financiële systeem en als store-of-value die onafhankelijk buiten het traditionele financiële systeem 24/7 opereert. Een vereiste voor het grootkapitaal is wel dat er goede gereguleerde Bitcoin exchanges, opslagdiensten en handelsplatformen worden uitgewerkt. Inderdaad, deze worden op dit moment voor de institutionele beleggers gebouwd.

De infrastructuur voor een nieuwe beleggingsklasse:

In de eerste plaats is er Fidelity Investments. Fidelity is een onafhankelijke vermogensbeheerder met meer dan 7 biljoen Amerikaanse Dollars in haar koffers. Deze belangrijke financiële grootmacht op het gebied van vermogensbeheer zal in 2019 Fidelity Digital Assets Services lanceren. Deze dienst zal institutionele investeerders en andere beleggers de mogelijkheid bieden om te investeren in Bitcoin en andere digitale assets. Deze dienstverlening is een belangrijke stap vooruit waardoor meer en meer vermogensbeheerders hun voeten nat zullen durven maken.

Fidelity is niet de enige partij op Wall Street die een belangrijke rol wil gaan spelen in het faciliteren van de gereguleerde institutionele handel in Bitcoin. ICE (Inter Continental Exchange), het moederbedrijf van onder andere de New York Stock Exchange (NYSE), werkt op dit moment aan de lancering van Bakkt. Bakkt wil de massale adoptie van digitale activa ondersteunen door het uitbouwen van de beste infrastructuur voor het verhandelen, uitgeven en opslaan van cryptovaluta en digitale blockchain assets. Om dit te bereiken zal Bakkt werken aan een framework dat als een fundament voor o.a. gereguleerde Bitcoin kapitaalmarkten zal dienen.

ICE wordt verder gevolgd door de effectenmakelaar TD Ameritrade. Deze financiële reus werkt aan een eigen crypto exchange (ErisX). Ten slotte, de Nasdaq heeft ook bekend gemaakt dat het haar voeten nat zal maken. De NASDAQ zal Bitcoin futures aanbieden en elke Amerikaanse zakenbank zal van start gaan met een eigen crypto trading desk die gebruik zal kunnen maken van deze nieuwe mogelijkheden.

Beter laat dan nooit?

De komst van de institutionele beleggers werd gedurende de stierenmarkt in 2017 volop aangekondigd toen de CBOE en de CME Group Bitcoin Futures lanceerde. Het duwde de Bitcoin koers tot bijna over de $20.000,- grens. De koersverwachtingen werden naar boven geschroefd aangezien het institutionele geld de koers verder naar de maan zou laten schieten. Deze verwachting was veel te voorbarig. Belangstelling viel tegen. De benodigde infrastructuur en kaders waren er ook nog niet. De lancering van de Bitcoin Futures door de CME en de CBOE waren de eerste kleine stappen. De Amerikaanse beurswaakhond (SEC) keurde verder de Bitcoin ETF voorstellen af waardoor de Bitcoin koers weer nieuwe bodems opzocht.

Het kost tijd om een nieuwe beleggingsklasse beleggingsbaar te kunnen maken volgens de wetgeving en regels voor institutionele beleggers en beleggingsfondsen. Ondanks de koersdalingen is de financialisering van Bitcoin als een nieuwe beleggingsklasse voor het grote geld volop in ontwikkeling. Het zal waarschijnlijk nog een aantal jaren duren, maar 2019 zal pas echt het begin aankondigen van de komst van institutionele beleggers. Nu crypto de berenmarkt alle zwakke handen en partijen uit de markt jaagt, zijn de lage koersen in het vierde kwartaal van 2018 een veel betere aanleiding voor institutionele beleggers om volgens de regels voorzichtig te investeren in Bitcoin als een nieuwe beleggingsklasse. De oude wereld van high finance zal langzaam overstappen naar de nieuwe wereld van crypto finance.

Voor meer informatie:

Disclaimer: dit artikel is gebaseerd op vele verschillende artikels van de Bitcoin Cursus die je kunt vinden op de bestebank.org. Deze informatie is alleen bedoeld voor educatieve doeleinden. Het is geen beleggingsadvies. Bitcoin is een volatiel beleggingsproduct. Uw kapitaal loopt risico. Vergaar eerst kennis over Bitcoin voordat u een beslissing neemt om bitcoin te kopen!

BITQIST

Update: Bitqist is door de nieuwe regel- en wetgeving voor cryptobedrijven in Nederland gestopt met haar activiteiten en is door de Nederlandse bitcoin exchange Bitvavo overgenomen. 

Verouderde informatie. Niet meer van toepassing:

Wat is de visie van Bitqist? Waarom zou ik deze crypto broker gebruiken?

bitqistBitqist is opgericht geworden door een aantal crypto handelaren. Als cryptocurrency traders merkten ze op dat bijna alle beurzen claimen (of in ieder geval als doel hebben) de meest geavanceerde cryptocurrency exchange te zijn. Mensen in hun omgeving hadden echter vooral de behoefte aan een exchange die heel eenvoudig te gebruiken is. Een cryptocurrency-platform dat begrijpelijk is voor iedereen die ook zijn bankrekeningen online beheert. Bitqist is ontstaan om te voldoen aan de behoefte van deze groep mensen.

Bitqist gebruikt dan ook zo vaak mogelijk dezelfde terminologie als in het traditionele banksysteem, zodat personen die (nog) niet bekend zijn met de crypto terminologie hier zo min mogelijk last van hebben. Zo noemen ze bijvoorbeeld een Bitcoin wallet simpelweg een Bitcoin rekening. Een klant heeft van iedere cryptocurrency die ze ondersteunen een rekening. Alle transacties met betrekking tot een rekening zijn terug te vinden in het transactieoverzicht van die rekening. Een ander voorbeeld is dat klanten concepten zoals ‘markets’ niet hoeven te kennen.

Bitqist is makkelijk, vertrouwd en compleet:

Ondanks dat ze om een zo makkelijk mogelijk platform willen aanbieden, bieden ze wel een groot aantal van de functionaliteiten van een ‘meest geavanceerde Bitcoin exchange’ aan haar klanten. Naast het kunnen kopen en verkopen van cryptocurrencies kun je deze ook allemaal bij ze opslaan. Je kunt o.a. bij Bitqist op een eenvoudige manier bitcoins kopenRipple XRP kopenlitecoins kopenEOS kopen enz. Ze bieden op het moment van schrijven meer dan 140 cryptocurrencies aan. Dit is het grootste aanbod van alle Nederlandse Bitcoin beurzen. In de toekomst zullen ze ongetwijfeld nog meer cryptocurrencies gaan ondersteunen. Welke cryptocurrencies dit zullen zijn hangt onder andere af van de vraag van de klanten.

Het kopen en verkopen van cryptocurrencies is bij Bitqist heel eenvoudig. Voor bijvoorbeeld het kopen een cryptocurrency dient een klant enkel de gewenste cryptocurrency te selecteren, de hoeveelheid te bepalen en aan te geven met welke cryptocurrency (rekening/wallet) hij of zij wilt betalen. Vervolgens worden de munten direct aan zijn rekening toegevoegd. Hier hoeft de klant niet op te wachten. Het minimumbedrag verschilt per cryptocurrency, maar is vaak niet meer dan 5 euro.

Verficatiebeleid & veiligheid:

Voordat een klant kan beginnen met traden, hebben ze eerst zijn of haar naam, adres, nationaliteit en geboortedatum nodig (geen identiteitsdocument). Voor meer informatie met betrekking tot ons verificatiebeleid zie: https://support.bitqist.com/hc/en-us/articles/360004663792-Why-do-I-have-to-verify-my-identity-.

De beveiliging van de rekeningen van de klanten heeft de hoogste prioriteit bij Bitqist. Naast dat ze zelf een groot aantal maatregelen hebben genomen om te zorgen dat de munten van de klanten zo veilig mogelijk zijn, bieden ze de klanten ook een aantal maatregelen waarmee ze hun account beter kunnen beschermen. Zo bieden ze onder andere two-factor authentication aan en controleren ze de accounts op verdachte activiteiten. Uit veiligheidsoverwegingen willen ze over de maatregelen die ze zelf hebben genomen niks kwijt naast dat het handelsplatform regelmatig door een derde partij onder de loep wordt genomen op het gebied van security.

Een aantal andere punten waarop Bitqist zich kan onderscheiden is dat het platform ‘mobile-friendly’ is en dat het ook veel mogelijkheden biedt om de munten die je bezit of waarin je geïnteresseerd bent te volgen (o.a. doordat ze TradingView gebruiken om prijsinformatie te visualiseren). Maak een bitqist rekening aan en ontvang 25 % korting voor 2 maanden op alle transactiekosten!

Gerelateerde beurzen: